Veri Okuryazarlığı
  • VOYD Kuruldu!

    Türkiye’ye veri okuma-yazma, veriyi analiz etme ve veriden değer yaratma becerilerini kazandırmayı hedefl ...

    Türkiye’ye veri okuma-yazma, veriyi analiz etme ve veriden değer yaratma becerilerini kazandırmayı hedefleyen Veri Okuryazarlığı Derneği (VOYD) 8 kişiyle resmi olarak 20 Temmuz 2018’de İstanbul’da kur ...

    Tamamını oku