“Türkiye’deki Suriyeliler” kitapçığı yayınlandı

Mercator-İPM Araştırmacıları Souad Osseiran, Gabriele Cloeters, Emre Üçkardeşler, Kristen Biehl, Wiebke Hohberger ve Hande Paker tarafından  “Türkiye’deki Suriyeliler” kitapçığı yayınlandı.

Kitapçığın giriş kısmında şu bilgilere yer veriliyor:

Geçtiğimiz yedi yıl içinde sayıları 3,5 milyonu aşan Suriyeli Türkiye’ye sığınmış ve toplumsal hayata katılmıştır. Bu oran, BMMYK’ya kayıtlı Suriyeli mültecilerin %63’üne denk gelmektedir. 2011’de mülteci akını başladığında Türkiye,
az sayıda Suriyeliyi kısa süreliğine “misafir” etmeyi öngörmüştü. Ancak, Suriye’de çatışmanın uzaması ve Avrupa’nın mülteci politikalarındaki tutarsızlık, Suriyelilerin Türkiye’de daha uzun süre kalmasına sebep oldu. Özellikle 2015 yılından itibaren hem Türkiye hem de uluslararası toplum, Suriyeli “misafirler”in kalıcı olduğunu ve bu nedenle ihtiyaçlarının uzun vadeli bir nitelik taşıdığını görmeye başladı. Türkiye’deki Suriyelilerin birçoğu açısından dil
öğrenimi, sağlık hizmetlerine, eğitime ve işgücü/istihdam fırsatlarına erişim gibi konular temel meseleler olmayı sürdürmektedir. Ayrıca, ev sahibi toplulukların Suriyeli mültecilerle olan ilişkileri birbirinden farklılık gösterdiği için
yerel dinamiklerin analiz edilmesi, ev sahibi toplumun adalet anlayışının kavranması, siyasi ve toplumsal cinsiyet temelli hassasiyetlerin göz önüne alınması, sivil toplum girişimlerinin desteklenmesi ve bütün bunların
sonucu olarak toplumsal kaynaşmanın güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Göçmenlerin topluma entegrasyonuna ilişkin modeller geliştirilmesi, Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı’nın AB/Almanya-Türkiye
ilişkileri ayağı kapsamındaki alt başlıklardan birini oluşturmaktadır. Bu kitapcık, söz konusu amaç doğrultusunda Türkiye’deki Suriyelilerin mevcut durumunu ve Suriye’den göçün başlangıcından bu yana benimsenmiş olan
politikaları ele almaktadır. Bu çalışmaya katkı sunan Mercator-İPM Araştırmacıları konuyu
altı farklı politika alanı üzerinden incelemektedir: Sağlık, Eğitim, İşgücü/İstihdam,Toplumsal Cinsiyete İlişkin ,Konular, Sivil Toplum, Toplumsal Kaynaşma”

Kitapçığa buradan ulaşmak mümkün: bit.ly/2IW2Gef 

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.