‘Kayırma Ekonomisi’ İletişim Yayınlarından Çıktı

Esra Çeviker Gürakar’ın çalışması, kayırmacılığın, AKP iktidarı döneminde kazandığı yapısal niteliği analiz ediyor. Hep “söylenti” ve “söylenme” konusu olan hayatî bir mesele hakkında, somut ve berrak bir analiz. 

“2001 krizi öncesinde ve içinde Türkiye ekonomisinin yönetimini üstlenmiş olan Dünya Bankası – IMF ikilisi, 1980  sonrasında yaygınlaşan yolsuzluk örneklerini yeterince algılamıştı. Bunalımın yarattığı fırsat, bu alanda yeni bir  reformun hayata geçirilmesi için kullanılacaktı. Çözüm, bölüşümü etkileyen alanları siyasî iktidardan bağımsız kılan bir dizi ‘özerk kurum’un oluşması içinde arandı. (…) Bu inceleme, AKP iktidarı altında bu çerçevenin bozulmasını, tırpanlanmasını anlatan hazin bir öyküdür. (…) Sonuç, ihale sistemine getirilen reform çerçevesinin, kapsamlı bir kayırmacılığa dönüşmesi olacaktır. Sözü geçen kurumsal reformun mimarları da (Dünya Bankası – IMF ikilisi), projelerinin iflasını sineye çekecek; AKP hükümetleriyle imzalanmış anlaşmaları sürdürecektir.”
Korkut Boratav

Türkiye ekonomisinde kayırmacılığın belirleyici etkisi, öteden beri tartışılır. Esra Çeviker Gürakar’ın çalışması, kayırmacılığın, AKP iktidarı döneminde kazandığı yapısal niteliği analiz ediyor. Kayırmacılığın bu dönemdeki sistematiğinin “ironik” sayılabilecek yanı, böylesi ilişkileri bertaraf etmeye dönük yapısal reformların sağladığı kurumsal altyapı içinde yeniden üretiliyor olmasıdır. Yaklaşık elli bin kamu ihalesinin verilerine dayanan kitapta, siyasal iktidarla sermaye arasındaki ilişki ağının haritası çıkarılıyor. Bu, bir karşılıklı bağımlılık ağıdır. Devlet-özel sektör ilişkisinin gerek kökleşmiş “geleneği”, gerek yeni “muhafazakâr” burjuvazinin oluşum süreciyle iç içe geçen yeni dinamiklerinin ayrıntılı bir tasvirini görüyoruz. Hep “söylenti” ve “söylenme” konusu olan hayatî bir mesele hakkında, somut ve berrak bir analiz.

Esra Çeviker Gürakar

Yüksek öğrenimini Türkiye ve İngiltere’de tamamladı. Yüksek lisansını School of Oriental and African Studies’de (SOAS) kalkınma ekonomisi üzerine yapıp, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden doktorasını aldıktan sonra 2011-2013 yılları arasında doktora sonrası araştırmalarını sürdürmek amacıyla ABD’de Illionis Üniversitesi (UIUC) ve Harvard Üniversitesi’nde bulundu. 2012-2017 yılları arasında Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yardımcı doçent olarak görev yapmış olan Esra Çeviker Gürakar, 2015/2016 akademik yılında Peru’da PUCP La Pontificia Universidad Católica del Perú’da misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

2017’den bu yana İspanya’da Granada Üniversitesi’nde Latin Amerika Çalışmaları alanında dersler almakta ve bağımsız araştırmacı olarak ulusal ve uluslararası STK’lar ile projeler yürütmeye ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Kamu ihaleleri ile ilgili diğer yayınları arasında Politics of Favoritism in Public Procurement in Turkey (Palgrave Macmillan), Political Connections and Public Procurement in Turkey: Evidence From Construction Work Contracts (Oxford University Press) ve Redistributive Politics, Clientelism and Political Patronage under the AKP (Routledge) yer almaktadır.

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.