Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi veren tasarı yasalaştı

Bakanlar Kurulu’na kanun ve KHK’lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili yetki veren Yetki Kanun Tasarısı, TBMM’de kabul edilerek kanunlaştı.Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yetki Kanunu kapsamında en az 521 kanunda değişiklik yapılacağını açıkladı.

Bakanlar Kuruluna verilen KHK çıkarma yetkisi, 24 Haziran seçimi sonucunda cumhurbaşkanının ant içerek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak.

Kanun ile Bakanlar Kurulu’na şu konularda KHK çıkarma yetkisi veriliyor:

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi,
  • Kanunlar ve KHK’lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başbakan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, kanun tasarısı gibi bazı ibarelerin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması veya bu çerçevede kanunlar ve KHK’lerde yer alan ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi,
  • Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi,
  • Uygulama imkanı kalmayan kanun ve KHK’lerin yürürlükten kaldırılması,
  • Kanun ve KHK’lerde yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması, cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin hususlara dair hükümlerin düzenlenmesi ile bu bent kapsamındaki ilgili hükümlerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması.

TBMM’de yasalaşan kanun ile ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “anayasaya, hukuk devletine ve kurallara uygun olduğunu, herhangi aykırılık bulunmadığını” söyledi.

Bozdağ, Yetki Kanun Tasarısı’na ilişkin, “Seçimin erkene alınması nedeniyle bunları parlamentoya sunup, komisyonlarda tartışıp, Genel Kurulda müzakere ettikten sonra yasalaştırma imkanı maalesef kalmamıştır. Bu nedenle Yetki Kanun Tasarısı’nı, TBMM’ye sunmak hükümetimiz için bir tercih değil, bir zarurettir.” dedi.

Bozdağ, Yetki Kanunu kapsamında en az 521 kanunda değişiklik yapılacağını, 2 bin 483 maddenin kaldırılacağını 2 bin 470 maddede ise değişiklik yapılacağını söyledi.

Komisyon toplantısı sırasında konuşan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, “Devlet düzeni yeniden kurulacak. Bunu kurmayı unutmuş olan Bakanlar Kuruluna sınırsız yetkiyi vereceğiz.” dedi.

Tasarının içeriğiyle ilgili sıkıntı bulunduğunu öne süren Kuşoğlu şöyle konuştu:

“Başbakanlığı yok ediyoruz. Yerine bu yetkiyle ne konulacak, hangi yetkiler verilecek, nasıl bir devlet düzeni söz konusu olacak? Yetkinin sınırı da yok. Devlet düzeni yeniden kurulacak. Bunu kurmayı unutmuş olan Bakanlar Kuruluna bu sınırsız yetkiyi vereceğiz. Böyle bir konu yüz yılda bir gelir. Osmanlı’dan Cumhuriyete geçerken böyle bir yetki kullanmışız bir de şimdi. Bu kadar önemli, tarihi bir olay.”

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise TBMM Anayasa Komisyonu’nun görevinin gasp edildiğini savunarak, tasarının anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ise bunun, yetki teslim beyannamesi olduğunu öne sürdü.

HDP bu açıklamaların ardından komisyonu terk etti.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.