‘Türkiye’de şiddetli maddi yoksunluk içinde yaşayan çocuk sayısı arttı’

Betam araştırma sonuçlarına göre, şiddetli maddi yoksunluk içinde yaşayan çocukların oranının giderek arttığı Türkiye, “Avrupa’da çocuk yoksunluğunun en yoğun olduğu ülke” konumuna düştü.

Betam’dan (Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi) Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından yapılan araştırmada “Şiddetli maddi yoksunluk içinde yaşayan çocukların oranı artıyor” tespiti yer aldı. Araştırma notunda, “Avrupa Birliği’nin yoksunluk tanımına göre 2016 yılında Türkiye’de yaklaşık her üç çocuktan biri, başka bir deyişle 7 milyon 510 bin çocuk şiddetli maddi yoksunluk çeken hanelerde yaşıyor” denildi.

İşte araştırmadan öne çıkan başlıklar:
 

-Batı Anadolu, İstanbul, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki çocukların yoksunluk oranlarında büyük artışlar göze çarpıyor.

-Bu artışların büyük oranda ısınamama, kısmen de beslenme ihtiyaçlarını giderememe ve beklenmeyen harcamaları karşılayamamaktan kaynaklandığı anlaşılıyor.

-Güneydoğu Anadolu’da çocukların yüzde 47’si, Ortadoğu Anadolu’da yüzde 37,3’ü, Akdeniz’de ise yüzde 36’sının yaşadıkları haneler yeterince ısınmıyor.

-Isınma ihtiyacını karşılayamayan hanelerin oranındaki artışa paralel olarak Türkiye’de şiddetli maddi yoksunluk içerisinde yaşayan çocukların oranı arttı ve Türkiye tüm Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kaldı.

-Avrupa Birliği’nin yoksunluk tanımına göre 2016 yılında Türkiye’de yaklaşık her üç çocuktan biri, başka bir deyişle 7 milyon 510 bin çocuk şiddetli maddi yoksunluk çeken hanelerde yaşıyor.

-Veriler incelendiğinde şiddetli maddi yoksunluğun özellikle birkaç kalemde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir.

-Türkiye’de yaşayan çocukların yüzde 70.7’si evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşamaktadır.

-2015 yılı verileri ile kıyaslandığında, tatil yapamayan çocukların oranında azalma görülmektedir.

-Ayrıca, çocukların yaşadığı hanelerin yüzde 48.4’ü otomobil sahibi değildir.

-Bunun yanı sıra, “kira ve faturalar” ve “beslenme” kalemlerinde de önemli maddi yoksunluk oranları gözlenmektedir.

-Çocukların yüzde 40.8’inin iki günde bir et, tavuk, balık gibi protein içeren gıdalarla beslenemediği kaydedilmiştir.
-Bunun yanı sıra, çocukların yüzde 43.4’ü son 12 ay içerisinde ev kirasını, elektrik, su, gaz ve kredi kartı faturalarını planladığı gibi ödeyemeyen hanelerde yaşamaktadır.

-2015 yılından 2016 yılına Batı Anadolu, İstanbul, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki çocukların yoksunluk oranlarında büyük artışlar göze çarpıyor.

-Bu artışların büyük oranda ısınamama, kısmen de beslenme ihtiyaçlarını giderememe ve beklenmeyen harcamaları karşılayamamaktan kaynaklandığı anlaşılıyor.

-Güneydoğu Anadolu’da çocukların yüzde 47’si, Ortadoğu Anadolu’da yüzde 37.3’ü, Akdeniz’de ise yüzde 36’sının yaşadıkları haneler yeterince ısınmamaktadır.

-Isınma ihtiyacını karşılayamayan hanelerin oranındaki artışa paralel olarak Türkiye’de şiddetli maddi yoksunluk içerisinde yaşayan çocukların oranı artmış ve Türkiye tüm Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kaldı.

Betam notunda; “Maddi yoksunluk ölçütü, ülkelerin yoksulluk düzeyini ölçmek ve analiz etmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem, ankete katılan hanelerin yaşam standartlarına dair değerlendirmeler içerdiğinden ülkenin genel yoksulluk düzeyine ışık tutan bir yaklaşım olarak kabul edilir. Uzun süren gelir yoksulluğunun bir sonucu olan maddi yoksunluk, yetişkinlerde geçici olabilirken çocuklarda genelde ömür boyu sürer ve sonraki nesillere aktarılma riski taşımaktadır” denildi.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.