Sempozyum: Etik, İnançlar ve Eğitim

YKY Loca’da Yapı Kredi Yayıncılık tarafından 22 yıldır yayımlanan üç aylık düşünce dergisi Cogito ve Felsefeciler Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen “Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu” 20 ve 21 Nisan günlerinde YKY Loca’da gerçekleşecek.

Sempozyum, bugün ülkemizde bir sorunsal olarak ortada duran ancak akademik düzeyde ve farklı perspektiflerden yeteri kadar tartışılmayan “seküler eğitim” kavramını ve olgusunu odağına alacak. İki güne yayılan ve toplam sekiz oturumda gerçekleşecek açı konuşmalarını dernek adına Caner Asna, Cogito adına Zeynep Direk’in yapacağı sempozyuma felsefe, psikoloji, psikanaliz, ilahiyat ve eğitim disiplinlerinden gelen aralarında otuza yakın isim bildiri sunacak.

Sempozyumda şu sorular tartışılacak: “Ahlâki duyarlılık yalnızca din ve inanç bağlamında mı geliştirilebilir? Ahlâk eğitiminin din eğitimine indirgenmesinin siyasal, toplumsal, psikolojik ve psikanalitik sakıncaları nelerdir? Din eğitimi nedir? Seküler eğitim sisteminde din eğitimi nasıl olanaklı ya da olanaksızdır ve farklı inançların birlikteliği söz konusu ise bunu gerçekleştirmenin ve sürdürmenin yolları nelerdir?”

Sempozyum herkese açık ve ücretsizdir.

Program için: http://images.ykykultur.com.tr/upload/document/52dfeff3-c279-4bd3-8992-67df94371181.pdf

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.