Türkiye’nin kısa vadeli dış borçları 2017’de yüzde 16 arttı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku 2017 yılında, banka dışı sektörlerdeki hızlı artışın da etkisiyle, yüzde 16 yükselerek 117.7 milyar dolara tırmanırken, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli dış borç stoku da 177.5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8.5 artarak 66 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 27.2 artarak 51.6 milyar dolara çıktı.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 yıl sonuna göre yüzde 12.1 artarak 16.5 milyar dolara yükseldi.

Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 17.5 artarak 19.6 milyar dolara çıkarken, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2.8 azalarak 16.8 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7.9 artarak 13.1 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 24 artışla 40.7 milyar dolara çıktı.

Büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 yıl sonuna göre yüzde 11.5 artarak 22 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 17.1 artarak 95.6 milyar dolara yükseldi.

Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 7.9 artarak 51.1 milyar dolara, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 20.7 artarak 64.8 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli tahvil ihraçları da 2016 yıl sonundaki 171 milyon dolardan, yüzde 41.5 azalışla 100 milyon dolara indi.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51.4’ü dolar, yüzde 31’i euro, yüzde 14.8’i lira ve yüzde 2.8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Bu dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 20.7 milyar dolarlık bölümü Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 16.5, Merkez Bankası’nın yüzde 0.4, özel sektörün ise yüzde 83.1 payı bulunuyor. 

Yorumlar

yorumlar

Post source : dha

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.