Kadir Has Üniversitesi 2018 yılını “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Yılı” ilan etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaklaşık 8 yıldır çalışmalar yürüten Kadir Has Üniversitesi, bir adım daha attı ve 2018 yılını “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Yılı” ilan etti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Türkiye’de üzerinde çok tartışılan ama gereği yerine getirileceği zaman  kurumların yavaş davrandığı konulardan biri. Kadir Has Üniversitesi (KHAS), 2010 yılından bu yana “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile ilgili çalışmalar yürütüyor; bu alanda gösterilen ulusal gayretlere öncü oluyor, uluslararası arenada yürütülen projelerle işbirliğine gidiyor ve yaptığı araştırmalarla toplumun nabzını tutuyor. Kadir Has Üniversitesi, son olarak bir adım daha attı, 2018 yılını “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Yılı” ilan etti.

Cinsiyet eşitliği ve KHAS kimliği

Bu çerçevede yapılacak çalışmalar, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil ve üniversite üst yönetiminin katıldığı bir basın toplantısı ile duyuruldu. Üniversitenin Cibali Kampüsü’ndeki toplantıda Prof. Aydın, üniversitenin hedefinin bu konudaki çalışmaların sadece 2018 yılıyla sınırlı kalmayacağını söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin tesadüflere bırakılmayacağını ve kurumsallaşacağını belirten Aydın, “KHAS bu konuda çalışmalarını geliştirecek, mevcut durumu daha anlamlı bir yere taşıyacak, Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak öncü bir kurum haline gelecek, kişilerden ve yönetimlerden bağımsız olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun üniversitenin kimliğine yerleşmesi için çaba sarf edeceğiz” dedi.

BM Küresel ilkeler sözleşmesi

Toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda ilk olarak 2010 yılında ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladıklarını söyleyen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, son 7 yılda toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli adımlar atıldığını söyledi, yapılan çalışmaları sıraladı. KHAS’ta, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından, 2011’de Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi kuruldu. Merkezin yayınladığı ve 2017’de güncelleyerek genişlettiği “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil Rehberi” ile her yıl gerçekleştirdiği “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması” gibi Türkiye’de ilk niteliği taşıyan çalışmalara imza attı. Farklı konularda yaklaşık 20 bilimsel araştırma projesi yürütüldü.

 
KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi 2011’den bu yana çalışmalarına devam ediyor.
Söz alan KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil, üniversite bünyesinde uzun zamandır toplumsal cinsiyet konulu dersler verildiğine dikkat çekti. O’Neil, üniversitenin “daha az temsil edilen cinsiyet” oranının yüzde 40’lar seviyesine çıkarılması için çalıştıklarını söyledi.

Az temsil edilen cinsiyet yüzde 40’ları bulmalı

O’Neil’ın verdiği rakamlar dikkat çekiciydi. KHAS’ın “Yardımcı Doçent” kadrosunda kadın akademisyen istihdamının yüzde 61 ile Avrupa ortalamasının üzerinde. Bu hesapla erkek Yardımcı Doçent oranı yüzde 39 seviyesinde. Üniversite genelinde Doçent kadrosundaki kadın akademisyenlerin oranı biraz gerilemeyle yüzde 42’ye iniyor. Fakat bu oran da Türkiye ortalamasının üzerinde.

Profesör kadrosuna bakıldığında ise durumun bir miktar değiştiği görülüyor. KHAS’ta kadın profesörlerin oranı yüzde 30. Bu rakam, Türkiye ortalamasının biraz üzerinde. Fakat O’Neil kadın profesör istihdamının Avrupa ile mukayese edildiğinde epey yüksek olduğunu söylüyor. Zira rakamlar Avrupa’da bu oranın yüzde 20’lerde kaldığını gösteriyor. Üniversite yöneticileri konuya daha yoğun bir şekilde eğileceklerini söylüyor. İşte bunun için de Üniversitesi bünyesinde bir ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı’ hazırlandı. Plan, kurumsal yönetimde cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi, iş-yaşam dengesinin sağlanmasını, kadınların kariyer planları ve bu planların sağlıklı ilerleyebilmesini ve üniversite ortamında cinsel taciz ve saldırı öğelerinin tamamen ortadan kaldırılabilmesini hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın aksiyon planının diğer kurumlar için de örnek teşkil etmesini dilediklerini söylüyor.

Kadın akademisyenlerin ücretleri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu gündeme geldiğinde ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisi de kadın- erkek çalışanlar arasındaki ücret farkı. Devlet üniversitelerinde eşit kadrolarda ücret farklılığı bulunmadığını söyleyen rektör Aydın, bu konuda fikir sahibi olabilmek için vakıf üniversitelerindeki duruma bakılması gerektiğini ifade ediyor. Yardımcı Doçent ya da doçent seviyesinde maaşların birbirine yakın çıktığını söyleyen Doç. Dr. Mary Lou O’Neil da kendi çalışmalarında KHAS bünyesinde bu konuyu doğrudan maaş miktarlarını sorarak araştırmadıklarını, yöntem olarak sivil toplum kuruluşları ya da bağımsız mali denetleme kuruluşlarının yapacağı araştırmalar ile bir sonuca gitmenin mümkün olabileceğini söylüyor.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.