İŞKUR usulsüzlükleri Meclis’e taşındı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) mali hesaplarında tespit edilen usulsüzlükler TBMM gündemine taşındı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Sayıştay Denetim Raporları’na İŞKUR’a ilişkin yansıyan bulguları ve AKP hükümetinin bu konuda tedbir alıp almayacağını Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

Sayıştay denetçileri, İŞKUR’un mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir bilgi içermediğini saptamıştı. Kuruma tahsis edilen taşınmazlar mali tablolara yansıtılmazken, bakım onarım harcamaları da şaibeli bulunmuştu. Raporda en dikkat çeken tespit ise Suriyeli mültecilerin topluma entegrasyonu için kurumun banka hesaplarına gönderilen paranın ve bu paradan yapılan harcamaların kayıt altına alınmaması olmuştu.

Soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

“Sayıştay, İŞKUR’un mali hesaplarında usulsüzlük ve hatalı işlemler tespit ettiğini açıkladı. Hazırlanan raporda en dikkati çeken tespit ise ‘Suriyeli mültecilerin topluma entegrasyonu için kurumun banka hesaplarına gönderilen paranın ve bu paradan yapılan harcamaların kayıt altına alınmadığı’ oldu. Sayıştay’ın denetim raporlarında İŞKUR’la ilgili dikkat çeken diğer bir bulgu da kurumun kullanımına tahsis edilen taşınmazların mali tablolara yansıtılmadığı oldu. Kamu idareleri tarafından tahsis edilen ya da tahsisli kullanılan taşınmazların, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık açısından, doğru, eksiksiz ve açık biçimde muhasebeleştirilmesi gerekir. Sayıştay da raporunda bunu vurgulamış ve söz konusu taşınmazlara ilişkin tabloların bir sonraki yıl da dikkate alınacağını açıkladı.”

İŞKUR’un maddi duran varlıkların ekonomik ömürlerini ve değerlerini artırmaya yönelik yaptığı bakım onarım harcamalarını doğrudan gider olarak gösterildiğini hatırlatan Bakan, Başbakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

» Sayıştay’ın denetim raporunda İŞKUR ile ilgili tespit etmiş olduğu usulsüz işlemler için sorumlular adına işlem başlatılmış mıdır?

» Tüm kamu kuruluşları için usulsüz işlemlerin önüne geçmek ve bunların tekrarını engellemek adına Hükümet ne gibi tedbirler alacaktır?

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.