Küresel Eğitim İzleme Raporu:”Türkiye’de engelli öğrencilerin yüzde 70’i okuldan erken ayrılıyor”

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), UNESCO Küresel Eğitim İzleme Raporu’ndaki dünya ve Türkiye ile ilgili önemli tespitleri bir araya getirdi Küresel Eğitim İzleme Raporu’na göre, dünyada 264 milyon çocuk eğitime erişemidiği ortaya çıktı. Raporun Türkiye bölümünde ise öğretmenlere güven 10 üzerinden 6.5 iken eğitim sistemine duyulan güvenin 4.5 olduğu belirtildi. Raporda; Singapur, Kore, Hong Kong’da öğrencilerin tamamına yakını temel matematik becerilerine sahipken Türkiye’de bu oran yüzde 70’te kaldığı vurgulandı.

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’ın haberine göre, UNESCO Küresel Eğitim İzleme Raporu’na göre, dünyada 264 milyon çocuk eğitime erişemiyor. Raporun Türkiye bölümünde öğretmenlere duyulan güven 10 üzerinden 6.5 iken eğitim sistemine duyulan güvenin 4.5 olduğu vurgulanıyor. Türkiye’de engelli öğrencilerin yüzde 70’i okuldan erken ayrılıyor. Bu 25 Avrupa ülkesi içindeki en yüksek oran.

Türkiye’de öğretmenlere duyulan güven, eğitim sistemine duyulan güvenin üzerinde. UNESCO Küresel Eğitim İzleme Raporu’na göre, öğretmenlere duyulan güven 10 üzerinden yaklaşık 6.5 iken eğitim sistemine duyulan güven yaklaşık 4.5.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Küresel Eğitim İzleme Raporu’ndaki dünya ve Türkiye ile ilgili önemli tespitleri bir araya getirdi. Rapor, matematik alanında en düşük düzeyde becerilere sahip olan öğrencilerin yüzdesinin gerek ilkokul, gerekse ortaokul ve lise seviyesinde birçok ülkede düşük olduğunu gösteriyor. Singapur, Kore, Hong Kong’da öğrencilerin tamamına yakını temel matematik becerilerine sahipken Türkiye’de bu oran yüzde 70’te kalıyor.

Rapora göre, Türkiye’de engeli olduğunu belirten 18-24 yaş arası gençlerin okuldan erken ayrılma oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bu seçilmiş 25 Avrupa ülkesi içindeki en yüksek oran.

Raporda dikkat çekici bir başka bulguya göre Türkiye, öğretmenlerin ders içeriğine karar vermede en az söz sahibi olduğu ülkelerden biri ve öğretmenlerin bu konudaki özerkliği 2006’dan 2015’e dek giderek azalmış. Türkiye’de öğretmenlerin derslerin içeriğine karar verebildiği okulların oranı yüzde 20’nin altında kalırken, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Estonya’da bu oran yüzde 100’e yakın.

Fiziksel altyapı sorunları, dezavantajlı öğrencilerin öğrenim gördüğü okulları daha olumsuz etkiyor. Türkiye’de, dezavantajlı öğrencileri olan okul yöneticilerinin yüzde 69’u öğretimin fiziksel altyapı sorunlarından etkilendiğini belirtiyor. Türkiye’deki ilköğretim okulu müdürlerinin yüzde 60’tan fazlası, okullarında yeterli öğretim alanı olmamasının öğretimi engellediğini belirtiyor. Müdürlerin yarıdan fazlası da, okuldaki ısıtma ve soğutma sisteminin öğretimi engellediğini belirtiyor. Türkiye her iki konuda da değerlendirilen 13 ülke arasında en yüksek oranlara sahip.

Matematik okuryazarlığındaki cinsiyetler arası farkı ilkokulda kızların, ortaokul ve lisede ise erkeklerin aleyhine. Raporda bulunan cinsiyet eşitliği endeksine göre Türkiye’de kızlar hem 4 hem de 8. sınıflar düzeyinde matematikte daha başarılı. Türkiye’de özel okullarda öğrenim gören çocukların sayısı son yıllarda hızla artıyor; buna bağlı olarak aileler tarafından yapılan eğitim harcamaları da artıyor.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.