Dünyada her gün 16 bin bebek, birinci doğum gününü görmeden ölüyor

Dünyada her gün 16 bin bebek, henüz birinci doğum gününü göremeden ölüyor. Bu ölümlerin önemli kısmı sıtma, zatürre, ishal gibi önlenebilir hastalıklara bağlı. Sahra Altı Afrika’da bebek ölüm hızı, dünyanın diğer bölgelerinin tam 14 katı.

Anne ölümlerinin yüzde 99’u “gelişmekte olan” ülkelerde yaşanıyor. Çadlı bir kadının yaşamı boyunca anne ölümüne maruz kalma riski 16’da 1. Aynı risk İsveçli bir kadın için 10 binde 1’den daha az.

Veremden ölümlerin yüzde 95’i “gelişmekte olan” ülkelerde. Bu ölümler daha çok genç nüfusta görülüyor.

Bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı erken ölümlerin yüzde 87’si düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşiyor. Bu ülkelerdeki aileler gelirlerinin önemli kısmını bu hastalıklarla mücadele için harcamak zorunda kalıyor.

Düşük gelirli ülkelerde doğuşta beklenen yaşam umudu 62 yıl iken, yüksek gelirli ülkelerde 81’e çıkıyor. Sierra Leone’de doğan bir bebeğin beklenen yaşam süresi 50 yıl iken Japonya’da doğan için 84 yıl.

Batının büyük kentlerinin içinde de önemli sağlık eşitsizlikleri mevcut. Örneğin Glasgow’da Ruchill ve Possilpark’ta bir erkek için yaşam umudu 66.2 yıl iken Catchart ve Simshill’de 81.7 yıla çıkıyor.

Sağlıktaki eşitsizlikler ekonomik kayıplara da yol açıyor. AB ülkelerindeki maliyeti ulusal gelirin yüzde 1.4’ü kadar.

Kaynak 

Yorumlar

yorumlar

Post source : http://haber.sol.org.tr/toplum/kapitalizm-oldurur-dunyada-her-gun-16-bin-bebek-birinci-dogum-gununu-gormeden-oluyor-207020

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir