“Cemevlerinin giderleri devlet tarafından karşılansın”

CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Danıştay’ın ‘cemevlerinin elektrik giderleri devlet tarafından karşılansın’ kararı sonrası, TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Danıştay 13. Dairesi, geçtiğimiz hafta AİHM içtihatlarına vurgu yaparak Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı’nın elektrik giderinin devlet tarafından karşılanması istemiyle açtığı ve kazandığı dava kararını onadığını belirtmişti. CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, TBMM Başkanlığına kanun teklifi vererek hükûmete konuya ilişkin acilen gereğini yapması yönünde çağrıda bulundu.

Cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından karşılanması amacıyla hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde Alevilerin Anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin çeşitli hükümlerine rağmen, inanç özgürlüğü ve inanç temsiliyeti haklarından mahrum bırakıldığını ve kamu kaynaklarından eşit şekilde yararlanamadığını belirten CHP’li Tüm, hükümetin Alevilerin inançlarını eşit ve özgürce yaşayabilmesini engellediğini ifade etti.

CHP’li Tüm’ün kanun teklifinde gerekçeler şöyle ifade edildi:

“Bir din veya inanç grubunun ibadet yeri olarak gördüğü mekân hiçbir tartışma olmaksızın bir ibadethanedir ve Aleviler, cemevlerinde cem, cenaze hizmetleri, kırk yemekleri, lokma paylaşımı yaparak ibadet etmekte ve çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır. Cemevlerinin ‘ibadethane’ statüsü birçok ülkede resmen tanınmış olmasına rağmen, ülkemizde bu konuya ilişkin mahkeme kararlarına uyulmaması ve mezhepçi bir yaklaşımın benimsenmesi nedeniyle Aleviler en temel inanç özgürlüğü haklarından mahrum kalmaktadırlar. Öte yandan cemevlerinin yasal statüsü tanınmadığı için, yasal statünün getireceği mali istisnalardan da faydalanamamaktadırlar.

En son Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı’nın cemevlerinin elektrik giderinin devlet tarafından karşılanması için açtığı ve kazandığı davaya Esenyurt Kaymakamlığı itiraz etmiş ve Danıştay 13. Dairesi, AİHM içtihatlarına da vurgu yaparak oy çokluğuyla yerel mahkemenin kararını onadığını belirtmiştir. Yine AİHM bir süre önce Türkiye’yi, ‘cemevlerine ayrımcılık yaparak inanç özgürlüğünü ihlal etmekten’ mahkûm ettiği davada, Cem Vakfı’na toplam 54 bin 400 avro tazminat ödenmesine karar vermiştir.”

Alevilerin asli ve nihai hedefinin sadece maddi taleplerin gerçekleştirilmesi olmadığını belirten CHP’li Tüm, kanun teklifinde şunları belirtti: “İşbu kanun teklifiyle, Danıştay’ın en son aldığı karar doğrultusunda, cemevlerinden alınan fatura ve vergilerin kaldırılması hedeflenmiş ve Alevilerin yaşadığı eşitsizliğin bir nebze de olsa giderilmesi amaçlanmıştır. Elbette Alevilerin inanç özgürlüğü açısından asli ve nihai hedef bu ve buna benzer mali taleplerin gerçekleştirilmesi değildir. Asıl hedeflenmesi gereken, devletin kısa vadede Anayasamızın gereği olarak her inanç grubuna eşit mesafede durması ve en nihayetinde bütün dinlerden, inançlardan, ibadethanelerden elini eteğini çekmesidir.”

CHP’li Tüm, 2464 Sayılı Belediye Giderleri Kanunununda değişiklik yapan kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.