İmam nikâhı resmileşiyor

Bakanlar Kurulu’nun, Meclis’e sunduğu yasa tasarısıyla il ve ilçe müftülüklerinin resmi nikâh kıymasının önü açıldı. Tasarıyla İçişleri Bakanlığı, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilecek. Böylece müftülüğün görevlendireceği imamlar da resmi nikâh kıyacak. Ayrıca tasarıyla Türkiye’de bulunan 3 milyonu aşkın Suriyeli mülteciye vatandaşlık verilmesinin altyapısı da hazırlandı. Buna göre ikamet izni olmayan yabancılara kimlik numarası verilebilecek, nüfus olayları kaydedilecek. Suriyelilere ileride vatandaşlık verildiğinde, sistem hazır olmuş olacak.

Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından imzalanan Nüfus Hizmetleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı ile Nüfus Hizmetleri Yasası’nın “evlendirme yetkisi” başlıklı 22. maddesine ekleme yapıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın evlendirme yetkisi ve görevi vereceği kurumlar arasına il ve ilçe müftülükleri de eklendi. Tasarı, Meclis’ten geçerse 22. madde şöyle olacak:

“Bakanlık, evlendirme işlemlerinin nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütülmesi için gereken her türlü tedbiri alır ve uygular. Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, (…) belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.”

Mevcut sistemde belediye memurları ile muhtarlar resmi nikâh kıydırabiliyor. Tasarı yasalaşırsa İçişleri Bakanlığı’nın yetki ve görev verdiği il ve ilçe müftülükleri de artık evlendirme yetkisine sahip olacak. İl ve ilçe müftülükleri de isterse imamlar aracılığıyla bu yetkiyi kullanacak.

 

Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesini sağlayacak altyapının kurulmasına ilişkin düzenlemeler tasarıda yer aldı. Buna göre ikamet izni verilen yabancılar, İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik numarası verilerek yabancılar kütüğüne kaydedilecek.

Türkiye’de bulunan yabancılara ikamet izni aranmaksızın kimlik numarası vermeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Yabancıların Türkiye’de meydana gelen nüfus olaylarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular üzerine ilgili olay formları düzenlenecek. Sonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasında uygulanacak ilke ve esaslar bakanlık tarafından belirlenecek. Bu yolla Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının önündeki bir engel daha kalkmış oldu.

Tasarıyla kişisel bilgilerin paylaşılmasının kapsamı genişletildi. Mevcut sistemde yerleşim yeri ve diğer adres bilgileri kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar ve sigorta şirketleriyle paylaşılabiliyordu. Tasarıyla elektrik, doğalgaz şirketleri ve finans kuruluşlarına adres bildiriminin paylaşımına imkân sağlanacak.

Tasarıya eklenen geçici madde ile yasaya aykırı soyadları, yazım ve imla hatası bulunan ad ve soyadları 2 yıl içinde nüfus müdürlüğüne başvurmak kaydıyla düzeltilebilecek. Böylece 2 yıl boyunca ad ve soyad düzeltmeleri mahkeme kararı olmadan yapılabilecek.

Yorumlar

yorumlar

Post source : http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/789415/imam_nik_hi_resmilesiyor.html

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.