‘AKP okullarda şeriati kurumsallaştırmaya çalışıyor’

Eğitimdeki müfredat değişikliklerine bir tepki de Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nden (ÖDP) geldi. Şeri hükümlerin okullarda ders olarak okutulmasına tepki gösterilen açıklama ÖDP Eğitim Çalışma Grubu tarafından yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

AKP iktidarının dini kurallara, şer’i hükümlere göre toplumu biçimlendirme yönünde attığı adımların en görünür olduğu eğitim alanında yeni bir düzenleme daha yasa hükmünde topluma dayatılmaktadır. 24 Haziran Cumartesi günü Resmi Gazete’de 30106 sayı ile yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Değiştirme Yönetmeliği uyarınca açılacak bütün okullara abdesthane ve mescit zorunluluğu getirilmiş, erkek ve kadınlara ayrı ayrı olmak üzere mekanın yeniden düzenlenmesinin önü açılmıştır.

Yeni rantların önü açılıyor

Bu yönetmelik uyarınca eğitim kurumlarının açılması, belirli nüfus şartlarına bağlanmış, bu sayının altında nüfusa sahip yerlerde kurum açılamayacağı gibi, kapama şartlarında sayının altında kalmak kapatılma sebebi olarak belirtilmiştir. Bu, birçok yerleşim yerinin okulsuz kalması, eğitimin belirli alanlarda merkezileşmesi, yoksul halk çocuklarının eğitimin dışına itilmesi ve yeni rant alanları anlamına gelecektir. Bu gibi düzenlemeler eğitime erişilebilirliği önemli ölçüde azaltacak,

Bilimsel kriterler esas alınmalı

Bilimsel kriterlerin yerini hurafelerin aldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bizler AKP’nin projesini evrim teorisinin müfredattan çıkarılmasından, şeriatın din dersi müfredatına eklenmesinden, cumhuriyetin ilerici birikiminin müfredattan ayıklanmasından, eğitimin topyekün imamhatipleştirilmesinden, laik, bilimsel eğitimden yana eğitim ve bilim emekçilerinin sürülmesinden, KHKlara yazılmasından biliyoruz.

Şeriata hayır…

Şeriat kurallarının okullarda ders olarak okutulmasını piyasacı ve gerici eğitim anlayışının bir yansıması olarak değerlendiren ÖDP, bu dayatmaya teslim olunmaması çağrısında bulundu. Açıklama şöyle devam etti:,

Mezhepçi anlayış

Zorunlu abdesthane ve mescit uygulaması ise tek bir mezhebin kurumsallaşmasını, toplumun şer’i hükümler doğrultusunda şekillendirilmesini eğitim marifetiyle küçük yaştan itibaren sağlamaya yönelik atılan adımlardan biridir. Bu aynı zamanda mescit ve abdesthaneyi kullanma üzerinden eğitim emekçilerinin ve çocuklarının dini eğitim almasını istemeyen ailelerin de fişlenmesi, iktidarın saldırılarına açık hale gelmesi anlamına gelecektir. Müfredeta yönelik yapılan değişiklikler de bunun bir parçası olara gerçekleştiriliyor. Evrim müfredattan çıkartılırkan, zorunlu din derslerinde ‘Muamelat ve Ukubat’ adlı bir ünite konuluyor. Bu ünite ile öğrencilere el kol kesme cezasını, recmi, evlilikte eş sayısını, şeriata göre eş boşama öğretilecek.

ÖDP Eğitim Çalışma Grubu açıklamayı şu ifadelerle sonlandırdı:

Memleketin ilerici birikimine sahip çıkacağız; Haziran ülkesini kurmak için laikliği kazanacağız.

Yorumlar

yorumlar

Post source : http://www.birgun.net/

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir