1 Temmuz’da 118’den fazla oluşum Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik talebi için eylem düzenliyor

Sokak hayvanlarına uygulanan şiddete dur demek için , suçun kabahatler kanununda değil Türkiye Ceza Kanunu(TCK) kapsamında değerlendirilmesi için 1 Temmuz ‘da yürüyüş düzenleniyor.

118’den fazla oluşumun katılacağı, 1 Temmuz Cumartesi günü saat 13:00’te düzenlenecek etkinlik 5199 no’lu hayvanları koruma kanununun hayvanları korumadığına dikkat çekecek. Hayvanlara yönelik tecavüz, katliam, işkence kabahat kapsamında kanunda yer alıyor.

42’den fazla ilde aynı anda basın açıklaması yapılacak. 1 Temmuz İstanbul eylemi ise 13:00’te Kadıköy İskele Meydanı Atatürk heykelinin olduğu yerde düzenleniyor. 

 

1 Temmuz’da düzenlenecek yürüyüşte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde basın toplantısı da yapılacak:

 

Tüm hayvan hakları savunucularının Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişiklikler hakkında yaptığı ortak açıklama ise şöyle:

“HÜKÜMETİMİZE ÇAĞRIMIZDIR

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan, özellikle sokak hayvanları için SÜRGÜN ve ÖLÜM içeren YASA TASARISI, katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalıdır.

TALEBİMİZ, Bu tasarının, STK lar, akademisyenler, Veteriner Hekimler Odaları ve BARO Hayvan Hakları Komisyonlarının da katılımı ile TEKRAR görüşülüp, ÇÖZÜM odaklı olarak ve sokağın gerçeklerine, eko dengeye, vicdani ve insani koşullara uygun olarak yeniden hazırlanmasıdır.

Bu TASARI KATLİAM maddeleri içermektedir:

1. Mevcut yasada tüm belediyelerin kısırlaştırma ve bakım merkezi kurması hükmü varken, değişiklik tasarısının 8. maddesinde, nüfusu 100 binden az olan 970 ilçe belediyesinde KISIRLAŞTIRMA merkezi kurulmasına gerek
görülmemiştir. Bu durumda, kısırlaştırma merkezi olmayan belediyelerce, kısırlaştırılmadan şehir çevrelerine, çöplüklere ve yaban hayatına atılan sahipsiz hayvanlar, oralarda yazın susuzluktan kışın da korunaksız olarak soğuk ve kara mahkum olarak acı içinde can verecekler. Bunun yanında, yaban hayatında yoğun olan KUDUZ hastalığının, evcil olan kedi ve köpeklere geçip, hastalığın bir şekilde insan oturumlu olan şehirlere gelmesine sebep olacaktır. Sayıları da kontrol edilemez biçimde artacağı için, hayvanlar zehirlenip vurularak öldürülecek yasa tasarısının bu maddesi ile KATLİAMLARA sebep olacaktır.

2. Bu tasarının uygulamada getireceği bir diğer sakınca, şu anda bile yasal engel olmasına rağmen, birbirlerine gizlice kedi ve köpek atan belediyeler, tasarının verdiği imkan ile ilçe dışına ve başka şehirlere hayvanları atmayı daha da hızlandıracaklardır. İstanbul gibi bir metropolde bile bu gün yaşanan en büyük sorunlardan birisi, ilçelerin birbirlerine köpekleri atmalarıdır.

3. Tasarının 3. Maddesinde, “bakım evlerindeki sahiplendirilemeyen hayvanlar, okul, hastane, ibadethane, çocuk oyun alanı gibi toplumun yoğun olarak kullandığı yerler hariç alındığı ortama bırakılır” hükmü ile, hayvanlar dar gelirli ve fakir insanların oturduğu KENAR MAHALLELERE ve şehir dışlarına atılacak, oralarda hayvan sayısı artınca, VATANDAŞ ve zaten öldürmeye hazır olan BELEDİYELER tarafından zehirleme ve KATLİAMLAR başlayacaktır.

4-.Tasarı MADDE 5 ile, Kanunun 10 uncu maddesi *Ev hayvanı satış yerlerinde ev hayvanı bulundurulamaz, ancak bu yerlerde hayvan üretim çiftlikleri ve BAKIMEVLERİNDEKİ HAYVANLARIN SATIŞI yapılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Petshoplarda ev hayvanı bulundurulamaz derken, üretim çiftlikleri ve belediye bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların katalogdan satışı yapılabilir hükmü getirilmiştir. Sahipsiz hayvanlar üzerinde deney yapılamayacağı için, barınaklardaki sahipsiz hayvanların satış adı altında sahipli konuma getirilip, İŞKENCELİ DENEYLERE yollanmasının önü açılmıştır.

5. Bu gün yurdumuzda, sahipsiz hayvanlara karşı asıl kötü muamele ve eziyet, büyük ölçüde belediyeler tarafından yapılmaktadır. Tasarıda, öldüren, zehirleyen, ormana dağa kırsala atan, bakımevlerinde aç susuz pislik ve hastalıkla gelen ölümlere mahkum eden belediyeler için bir YASAL YAPTIRIM getirilmemiştir. Kanun Türk Ceza Kanunu kapsamına alınırken, belediyelerin uygulamaları da mutlaka bu kapsamda yer almalıdır. Şahıslardan hayvanlara zulüm ve işkencede verilen cezalar ise zaten yeterli biçimde caydırıcı değildir.

6. Ev hayvanlarının sayısı ve durumu ise, tepkiyi önleme açısından çıkacak yönetmelikte belirlenerek, 24. Dönem TBMM Çevre Komisyonunda konuşulduğu gibi bakılan hayvan sayısına mekan ve sayı sınırlaması getirilmesi hedeflenmektedir. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının ev hayvanlarının kimliklendirilmesi yönetmeliği de buna hizmet etmektedir.Bu durum, hayvanların felaketi olacağı gibi, sokak hayvanı sayısını hızla artıracaktır. Hayvanını vermek istemeyen insanlar ile kurumlar arasında ciddi sorunlar yaşanacaktır. Hayvan haklarının yanında insan hakları da ihlal edilmiş olacaktır. Bu nedenle, evlerdeki sahipli hayvanların durumu kanunla güvence altına alınmalı, yönetmeliklere bırakılmamalıdır.

7. Ayrıca tasarının diğer maddeleri de aynı şekilde çelişkiler ve vahim yanlışlar içermekte; üretim, satış, yasa dışı ithalat, hayvanat bahçeleri, deney, sirkler, av, yunus parkları, yük ve binek hayvanları vb. gibi temel konularda hayvanları koruma kanunuyla yasaklanması gereken hususlar da bu tasarıda daha da geliştirilmiş olarak yer almaktadır. 21. yüzyıl gibi etiğin hızla geliştiği bir çağda, hayvanların hâlâ eğlence unsuru olarak kullanılması ve topluma bu şekilde tanıtılması ahlâken kabul edilebilir bir durum değildir. Hayvanların esaret koşullarında tutulduğu tesislerin ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm sağlanarak kademeli olarak kapatılması ve bu tesislere kapatılmış tüm hayvanların özgürce yaşam hakları garanti altına alınarak tüm yaşamsal ihtiyaçları karşılanılarak yaşatılması esas alınmalıdır.

8.Yeni tasarı mevcut yasadan da çıkarılmasını istediğimiz, tıbben ve uygulamada hayvanlar için vahşete varan sonuçlara sebep olan Mobil Kısırlaştırma Ünitelerini çözüm olarak sunmaktadır. Gerek Gıda ve Tarım Bakanlığı ve gerekse Veteriner Hekimler Odalarının tamamen karşı çıktıkları Mobil Kısırlaştırma tamamen yasaklanmalıdır. Mobil Kısırlaştırma, tıbbi uygulamalara aykırı olmasının yanında, hastalıkların bölgeden bölgeye taşınmasına neden olmaktadır. Gıda Tarım Bakanlığı veteriner hizmetleri yönetmeliklerine de aykırıdır.. Operasyon öncesi kuduz müşahedesi için 10 gün karantinada tutulması gereken ve ameliyat sonrası da 7 gün iyileşme süreci olması gereken hayvanlar, alındıkları gün ameliyat ediliyor ve ertesi günü de dışarıya bırakılıyor, enfeksiyondan can veriyor. Tıbba, bilime ve insanlığa aykırı bu MOBİL KLİNİK uygulamasının tamamen iptal edilmesi gereklidir.
‘Kısaca İnsanla iç içe yaşayan hayvanların artık varlığını insansız sürdürmesi düşünülemez.
Sahipsiz sokak hayvanı yoktur.

O hayvanların sahibi devlettir. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine göre de bütün hayvanların insanca bakılma gözetilme ve korunma hakkı vardır. Ve hayvanlara fiziki ve psikolojik acı verecek tıbbi ticari bilimsel deney yapılamaz. Hayvan hak sahibi olan bir varlıktır. 2 Ekim 1997’de Üye Devletlerce imzalanarak Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ile hayvanların duygulu varlıklar olduğu benimsenmiştir.
Hiç bir hayvan kaderine terk edilemez. Yaşam hakkı tüm hakların üzerinde korunması gereken en kutsal haktır.’

 

Eyleme katılacak kurumlar şöyle:

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği
Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)
Hayvan Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (HAGİD)
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Hayvan Hakları Komisyonu
HAD- Hayvanlara Adalet Platformu –
İstanbul Hayvan Hakları Komisyonu
HayKonfed-Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu
Alanya Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği
Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Gurubu
İzmir Hayvanları Koruma Vakfı
Düzce HAYHAK Sokak Hayvanları Koruma Derneği
Sakarya Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Platformu
Muş Sokak Hayvanları Derneği
ENEZ DOĞA DER
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği
Uzunköprü HAYKO
HAYDOS – Ortaca-Muğla
Kastamonu – KARACA DER
Kastamonu -Can Dostları Derneği
Kastamonu – Sokaktaki Canlarımız İçin Elele Derneği
Marmara Hayvan Hakları Federasyonu
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu
Ege Hayvan Hakları Federasyonu
DOHAYKO Adana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği
Bir Can Bin Yaşam Eğitim Derneği
Hatay Doğa ve Yaşam Derneği
İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği
Artvin Hayvanları Doğayı ve İnsanları Koruma Derneği
Isparta Hayvanları Koruma Derneği
Aksaray Hayvanları Koruma Derneği
Afyonkarahisar Hayvanları Koruma Derneği
Burdur Hayvan Dostları Derneği
Dohas Çorlu Doğa ve Hayvanseverler Derneği
Çanakkale-Kepez Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği
Lapseki-Çardak Hayvanları Koruma Derneği
İstanbul Hayvan Hakları Derneği
EDHAYKO – Edirne Doğayı Hayvanları Koruma Derneği
İDOHA -İnegöl Doğayı Hayvanları Koruma Derneği
Göktürk Hayvansevenler Derneği
Çehaysev Çanakkale Hayvanseverler Derneği
Çanakkale Hayvan Hakları Dayanışma Gurubu
Bursa Hayvan Hakları Dayanışma Gurubu
Denizli Hayvan Dostları Derneği
Çivril Doğayı Ve Hayvanları Koruma Derneği
İzmir Can Dostlarımız Dayanışma Derneği
Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği
HayKonfed-EgeFed Didim Temsilciliği
Dikili Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği
Bergama Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Derneği
Akyaka Kültür Eğitim Ve Çevre Derneği
Kuşadası HayKonfed- EgeFed Temsilciliği
Çankırı HayKonfed-AnadoluFed Temsilciliği
Tunceli HayKonfed – AnadoluFed Temsilciliği
Znguldak -HayKonfed – AnadoluFed Temsilciği
Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği
Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO)
Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği
Giresun Hayvan Hakları Dayanışma Gurubu
Ankara-Haykonfed-AnadoluFed Temsilciliği
Yalova Hayvan Hakları Dayanışma Gurubu
Batman-HayKonfed – AnadoluFed Temsilciliği
Silivri Hayvan Hakları Derneği
Eceabat Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği
Gemlik Hayvanları Koruma Derneği
Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği
Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği
Rize Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Derneği
DOHAYCAN DERNEĞİ -AKÇAKOCA
Sivas HayKonfed-Anadolufed Temsilciliği
ERDOHAY _ERZİNCAN
İzmir Barosu Başkanı – Aydın Özcan
BODRUM- HayKonfed – AnadoluFed.Temsilciliği
Kırklareli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
Lüleburgaz-DOYASA DER
Em/Pati Yaşam Hakkına Saygı Platformu
HayKonfed MarmaraFed Büyükkarıştıran Temsilciliği
Çerkezköy Hayvanseverler- Çehaysev
Gebze-Darıca GE DAR Gurubu
BURSA- NUGEDER
KARAMÜRSEL Hayvan Hakları Savunucuları
Antalya- CAN DOST Derneği
GEMLİK – Hayvanları Koruma Derneği
Kastamonu- KASDOHAYKOD Derneği
Antalya -Yerel Hayvan Koruma Görevlileri
Sokak Hayvanları Derneği – İst
Bartın – Hayvan Hakları Savunucuları
Fetiye – FETAV/Fethiye Paws
Uşak – Sokak Hayvanları Derneği
Antalya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu.
Ankara HayKonfed / AnadoluFed Temsilciliği
Hopa / Artvin Hayvan Hakları Savunucuları
Çorum BİKTUDER
Çat / Erzurum Hayvan Hakları Savunucuları
Hınıs / Erzurum Hayvan Hakları Savunucuları
Horasan / Erzurum Hayvan Hakları Savunucuları
Adana KİHAYKO
İzmir Masum Hayvanları Arama Kurtarma Derneği
Ordu Hayvan Hakları Savunucuları
Gümüşhane HayKonfed – Anadolufed Temsilciliği
Samsun Samsun Sokak Hay.Der.
Sinop Sinop Çevre Dostları Der.
Sinop – Sahipsiz Hayvanları Koruma Yaşatma Derneği
Türkeli / Sinop – Türkeli Sahipsiz Hay.Der.
Tokat HayKonfed – Anadolu Fed Temsilciliği
Niksar Tokat– Niksar Hayvanların Hakkını Koruma Der.
Turhal Tokat–HayKonfed – AnadoluFed Temsilciliği
Güryıldız Kasabası/Tokat – Hayvan Hakları Savunucuları
Kırıkkale Hayvan Hakları Savunucuları
Nevşehir HayKonfed-AnadoluFed Temsilciliği
Ürgüp Hayvan Hakları Savunucuları
Kuşadası Kuşadası Hay.Hak.Der.
Kars HayKonfed – Anadolufed Temsilciliği
M.Akif Ersoy Üniversitesi MAKÜ Hayvanları Koruma Kulübü
Tunceli Üniversitesi Hayvanları Koruma Kulübü
SİİRT – Hayvan Hakları Savunucuları.
Ş.URFA – Viranşehir HayKonfed- AnadoluFed Temsilciliği
ADIYAMAN-Gölbaşı – HayKonfed -AnadoluFed. Temsilciliği
İstanbul – Beykoz Hayvanseverler Paltformu
İstanbul – Faytona Binme Atlar Ölüyor
İstanbul – HAYVİST
İstanbul Ataşehir Hayvanları Koruma.
İstanbul Esenyurt Hayvan Hakları Gurubu.
İstanbul – Kurtköy Patileri

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.