Açık Veri Barometresi| Türkiye’de verinin açılması bir devlet politikası olmaktan hala uzak

Türkiye, World Wide Web Foundation tarafından yıllık olarak güncellenen ve 3 farklı alanda ülkeler bazında açık veriyi sınayan Open Data Barometer listesinde geçen seneye göre 7 basamak yükselerek 40. sırada yer buldu. 37’şer puanı bulunan Gürcistan, Bulgaristan ve Jamaika, Türkiye ile beraber 40. Sıraya paylaşan diğer ülkeler.

Sıralama temelde hazır olma (readiness), uygulama (implementation) ve etki (impact) olmak üzere 3 başlıktan oluşmakta. 100 üzerinden değerlendirilen 3 başlıkta Türkiye’nin aldığı puanlar aşağıdaki gibi:

  • Hazır Olma: 35

  • Uygulama: 53

  • Etki: 15

Gönüllülük (readiness) başlığı altında hükümet politikaları 100 üzerinden 28, hükümet eylemleri ise 24 puan ile değerlendirilmiştir. Buna göre Türk hükümeti veriyi açmayı bir devlet politikası olarak benimsemekten uzak olup bu doğrultuda eylemler yapmakta tereddüt etmektedir. Buna karşın, aynı başlıktaki vatandaşlık ve insan hakları alt başlığı 53 puanlık değerlendirme ile görece iyi durumdadır.

Uygulama (implementation) başlığı, ülkeler tarafından 15 anahtar konu başlığında erişime açılan açık veriyi sınamaktadır. Bu anahtar başlıklar aşağıdaki gibi:

Harita verisi, toprak mülkiyeti verisi, detaylı nüfus sayımı verisi, detaylı hükümet bütçesi, detaylı hükümet harcamaları verisi, şirket kayıtları, yasama, kamusal ulaşım zaman çizelgeleri, uluslararası ticaret verileri, sağlık sektörü performans verileri, ilk ve orta öğretim performans verileri, suç istatistikleri, ulusal çevre verileri, ulusal seçim verileri, kamu ihaleleri.

Ulusal seçim sonuçları konu başlığı 100 üzerinden 95 puanlık değerlendirme ile zirvede yer alırken nüfus sayımı, hükümet bütçesi, uluslararası ticaret konu başlıkları 80’er puanlık değerlendirmeler ile ikinci sırada yer almakta.

Hükümet harcamaları konu başlığı 100 üzerinden 5 puanlık değerlendirme ile 15 konu başlığı arasında son sırada yer alırken, Türkiye ilgili başlıkta şeffaf olmaktan uzak bir görüntü çizmektedir.

Etki (impact) konu başlığı açık verinin ülkeler üzerindeki etkisini politik, sosyal ve ekonomik olmak üzere 3 başlıkta incelemektedir. Türkiye değerlendirme sonucunda ilgili başlıklarda sırasıyla 18, 10 ve 7 puan almış.

Türkiye’nin 2015 değerlendirmesine göre 7 basamak ilerlemesi umut verici olarak değerlendirilebilirken, verinin açılması bir devlet politikası olmaktan hala uzak. Uygulama noktasında hükümet harcamaları ve kamu ihaleleri gibi önemli konu başlıkları şeffaf olmaktan uzakken, açık verinin sosyal, ekonomik ve politik etkileri zayıftır. Devlet politikası dâhilinde, sivil toplum destekli veri okuryazarlığı eğitimleri, açık verinin toplumsal etkisi noktasında domino etkisi yaratmasını sağlayacak ve Türkiye’nin listede üst sıralara çıkmasına olanak sağlayacak.


Raporun tamamının Türkçeleştirilmesi hala devam etmekte. Türkiye kısmını incelemek için tıklayınız: http://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=TUR

Yorumlar

yorumlar

Post source : https://www.avvg.org.tr/yazilar/167-acik-veri-barometresi-turkiye%7Cverinin-acilmasi-bir-devlet-politikasi-olmaktan-hala-uzak.html

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.