Dava Gözlem Kılavuzu yayınlandı

Kaos GL, LGBTİ’lerin tarafı olduğu davaları gözlemlemek, duruşma salonlarından haber yazmak, yargı sürecindeki insan hakları ihlallerini izleyip raporlamak isteyen LGBTİ aktivistleri ve KaosGL.org gönüllü muhabirleri için Dava Gözlem Atölyesi yapıyor. Atölye kapsamında Kaos GL’nin yayınladığı “Dava Gözlem Kılavuzu” da katılımcılarla paylaşıldı. Avukat Kerem Dikmen, kılavuzu hazırlama sürecini ve bu kılavuzla ne hedeflendiğini paylaştı.

Hukukçuların dahi bazen takip etmekte zorlandığı süreçleri sade, anlaşılır ve LGBTİ hak savunucuları açısından anlamlı ve kullanışlı bir hale getirmeye çalıştığını belirten Dikmen, “Hukuk fakültesinden çıkıp adliyeye girdiğinizde bir ormana atılmış gibi hissediyorsunuz. Hukukçular için sıradan gelen meseleler dünyanın geri kalanı için teknik bir kavram karmaşasına dönüşüyor. Alanla ilgilenip haber yapan ya da hak savunuculuğu yapan kişiler için kavramların daha anlaşılabilir olmasını sağladık” dedi.

Dikmen, kılavuzun sadece kavramları açıklayan bir metin olmadığını vurgulayarak, “Basına yansıyanlar genelde bir bütünün küçük bir parçası. Biz bir bütün olarak hukuk, yargı ve dava süreçlerini ele aldık” ifadelerini kullandı.

Kılavuz Hakkında 

Av. Kerem Dikmen’in hazırladığı “Dava Gözlem Kılavuzu”, KaosGL.org muhabirleri ve LGBTİ aktivistlerinin adli süreçlere dair farkındalığını arttırmayı, dava gözlem çalışmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Çevrim içi haline şuradan ulaşabileceğiniz yayının giriş yazısı şöyle:

“Ceza davalarının bir parçası olan soruşturma ve kovuşturma süreçleri, mevzuatta sıkça yapılan değişikliklerin sonucu olarak anlaşılması ve aktarılması zor, bütünlükten uzak bir karmaşayı çağrıştırmaktadır. Temel yasalarda dahi dil ve kavram birliğinin sağlanamamış olması, benzer durumlara farklı mercilerin farklı isimlendirmeyi tercih etmeleri bu karmaşayı arttırıcı bir etki yaratmaktadır. İşin içerisine 2012 Eylül’ünden bu yana hak ihlallerine karşı bireysel başvuru mercii olarak görev yapan Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin karar ve başvuru süreçleri dahil edildiğinde, koskocaman bir kavram yığını, konunun uzmanlarının dahi zaman zaman anlamasını güçleştiren bir bütünü ortaya çıkarmaktadır.

“Konunun uzmanı olan avukatların veya en genel anlamda hukukçuların dahi takip etmekte bazen zorlandığı bu süreçleri kavramak, hukuk eğitimi almamış veya pratiğe ilişkin bilgisi, genel geçer bilgi ve gözlemleri ile sınırlı olan birçok kişi açısından çok daha zor bir hal almaktadır.

“Bu çalışma ile amaçlanan, konu ile ilgili herhangi bir eğitim sürecinden geçmemiş ve bu yönde profesyonelleşmemiş, dolayısıyla bu teknik bilgiye her yönü ile sahip olması beklenemeyen aktivistlerin ve bir anlamda haber gönüllülerinin yani gönüllü muhabirlerin bu çalışmalarını kolaylaştırmaktır.

“Öte yandan soruşturma ve kovuşturma birer rutin halini alan hak ihlallerinin yanı sıra, görünmeyen veya görünür kılınması için başka bilgilere ihtiyaç duyulan birçok ihlal, dava dosyaları ile birlikte tozlu arşiv raflarına kalkmaktadır. Oysa görünürde ihlal gibi gelmeyen birçok olay aslında bir ihlalin perdesini aralayabilmektedir. Soruşturma veya kovuşturma makamlarının, bu faaliyetleri sırasında muhatap oldukları LGBTİ bireylere yaklaşımlarından, kişilere göre farklılaşan kararlarına; kişilere farklı usul kurallarını uygulamaktan yargılama sonucunda hükmedilen ceza veya ceza yerine verilen ve seçenek yaptırımlar olarak adlandırılan alternatif cezalandırma biçimlerine değin, uygulanan standartta yaratılan farklılıklar, başka bir ifade ile çifte standart, takip edilen vaka ile ilgili olarak o vakadan ayrı bir araştırmayı da zorunlu kılmaktadır.

“Bu metindeki kısa açıklamalar, bu araştırmayı kolaylaştırma çabası içermektedir. Genel başlıklar altında soru-cevap bölümlerine de yer verilecektir. Çalışmanın sonunda temel kavramlara ilişkin bir derlemeye de yer verilmiştir.”

Dava Gözlem Kılavuzu’nun çevrim içi haline ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.