Hayvan dövüştürenlere, zehirleyenlere ve öldürenlere hapis cezası geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklikler içeren yeni bir yasa taslağı hazırladı. Başbakanlığa gönderilen taslağa göre, yunus parklarının kurulması yasaklanacak, sokak hayvanlarını zehirleyene de hapis cezası gelecek.

Hayvan Hakları Dayanışma Platformu da, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklikler içeren taslağın hayvanlara zarar vereceğini açıkladı.

Hayvan hakları savunucuları, mevcut yasanın yetersiz olduğunu, ancak söz konusu değişiklik teklifinin hayvanların yaşam hakkını koruma perspektifiyle hazırlanmadığını düşünüyor. Özellikle Büyükşehir belediyelerinin ve ilçe yerel yönetimlerinin hayvan hakları ihlali sicili bu denli kabarıkken, yasanın yerel yönetimleri ve icraatçıları hukuken sorumlu kılması gerektiğini savunuyorlar.

Hayvanseverlerin temel kaygıları da, yasanın belediyelerin zaten kısıtlı olarak sunduğu sokak hayvanlarını kısırlaştırma ve tedavi etme hizmetlerini keyfi hale getirecek olması.

Konuyu bazı hayvan hakları temsilcileriyle görüştüklerini anlatan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, taslağın kısırlaştırma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını, aksine tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırılacağını söyledi.

2004 yılında yürürlüğe giren 5199 nolu Hayvanları Hakları Kanunu, yerel yönetimleri kendi idari sınırları içindeki tüm sokak hayvanlarını kısırlaştırmak, aşılayıp, temel bakımlarını yaparak, aldıkları yerlere geri bırakmasından sorumlu kılıyor.

Ancak yasal zorunluluk olmasına rağmen, sokak hayvanlarının yaşam haklarını tanıyarak, onları en sağlıklı koşullarda kısırlaştırıp, tedavi ederek, alıştıkları ve bakıldıkları mahallelere geri bırakan belediye sayısı son derece az.

Pek çok il ve ilçe belediyesi, sokak köpeklerini toplayıp, onlara eğer şansları varsa belirli bir tedavi ve kısırlaştırma hizmeti sunduktan sonra, yerleşimlerden uzak, ormanlık ve terk edilmiş alanlara bırakıyor. İstanbul’da Kuzey Ormanları içinde kalan Belgrad Ormanları ve Kurtköy-Gebze kırsalları sokak köpeklerinin hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hem ilçe belediyeleri tarafından yoğun olarak terk edildikleri yerler.

Hayvan öldürmeye, zehirlemeye ve dövüştürmeye hapis cezası

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, yasa taslağında hayvanlara eziyet edenlere, dövüştürenlere, zehirleyenlere ve onları öldürenlere hapis cezası geldiğini müjdeledi.

Taş, “Kanun çıkarsa nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelere hayvan bakımevi yapılmasını zorunlu hale getiriyoruz. Nüfusu 100 binin altındaki ilçelerden de sokak hayvanları bu bakımevlerine getirilecek. Hayvanları kasten öldürmek, ölmüş ya da öldürülmüş hayvanları gıda amaçlı piyasaya sürmek, hayvan dövüştürmek fiillerine de hapis cezası geliyor. Petshop’larda akvaryum balıkları, kuş türleri hariç hayvan bulundurulması yasaklanacak. Hayvanat bahçesi kurma yetkisi bu kanunla bize verilecek. Yunus parklarının kurulması ve işletilmesi yasaklanacak,” diyor.

Hayvan dövüştürmenin cezası, ise idari para cezalarıyla sınırlı

Bu olumlu değişikliklerin yanısıra, taslakta son derece olumsuz değişiklikler de var: Örneğin, 2010 yılındaki yasa değişikliği çalışmalarında, hayvan hakları savunucularının yoğun çalışmalarına rağmen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Fila Brasileiro ve Dogo Argentino türleri “yasaklı ırk” kategorisinden çıkarılmamıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Başbakanlığa sunduğu yasa teklifinde de, bu 4 türe mensup köpeklerin kamusal alandaki varlığı kısıtlanıyor. Bu köpekleri ağızlıksız ve tasmasız gezdirmeme şartı getiriliyor.

Taş, “Mevcut kanunda tehlike arz eden köpekler vardı. Bunu kaldırdık, kas ve çene yapısı tehlike arz edecek hayvanların ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasını tümden yasakladık. Bunun için de bilimsel bir kurul oluşturduk. Bu hayvanların isimlerini belirledik. Bu hayvanların kasten başıboş bırakılması da bu kanunla yasaklanmış olacak. Ağızlıksız ve tasmasız dolaştıranlara da idari para cezası gelecek,” diyor.

Yorumlar

yorumlar

Post source : Kırmızı Tilki

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.