Ankara Tabip Odası: Son 9 ayda 6 bin 992 sağlık çalışanı şiddete uğradı

Ankara Tabip Odası’nın (ATO) Sağlık Bakanlığı Beyaz Kod Sistemi’nden edindiği bilgiye göre, 27 Haziran 2016-08 Şubat 2017 tarihleri arasında 6 bin 992 sağlık çalışanı şiddete uğradı. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarından 4 bin 403’ünün hekim olması dikkati çekti. Yapılan başvurulara göre, son 9 ayda sağlık çalışanlarının 642’si fiziksel şiddete, 5 bin 165’i sözel şiddete ve bin 185’i de hem sözel hem de fiziksel şiddete uğradı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, sağlıkta şiddetin önde gelen nedenin Sağlıkta Dönüşüm Programı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uygulanan performans sistemi ile nicelik artırılırken, sağlık hizmeti niteliği düşürüldü. Taşeron çalışma biçimi bir ekip anlayışı içerisinde nitelikli sağlık hizmeti önünde engel oluşturuyor. Birçok kurumda altyapı ile ilgili ciddi sorunlar var. Sistemin tüm bu sorunlarına karşı, hasta müşteri gibi ele alınıp sağlıkta yüksek düzeyde memnuniyetin ortaya çıkacağı algısı yaratılıyor. Sağlık kurumuna başvuran hastaya vaat edilen ile hastanın karşılaştığı arasında ciddi bir uçurum ortaya çıkıyor. Öte yandan, hekimin değersizleştirilmesi söz konusu. Bütün aksaklıkların sorumlusu sağlık çalışanı, hekim gibi görünüyor.”
Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa önerilerinin bekletildiğini anımsatan Tükel, “Sadece yasal düzenlemeyle çözülemez elbet, ama eğer şiddet sonrasında cezalandırma olmazsa diğer faktörlerle bir araya geldiğinde teşvik edici oluyor. Sağlık kurumlarında sağlık çalışanına şiddet uygulandığında 2-4 yıl arasında bir ceza talep ediyoruz. Eğer şiddet nedeniyle sağlık hizmeti aksarsa cezanın yarım misli artırılması önerisi de mevcut” dedi.

14 Mart Tıp Haftası yaklaşırken, TTB ve İstanbul Tabip Odası sağlıkta şiddet tablosuna dikkat çekmek ve yetkilileri acil adımlar atmaya çağırmak üzere bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Hekimler “Çalışırken Ölmek, Öldürülmek İstemiyoruz! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” pankartı arkasında buluşurken, yapılan açıklamada “TTB tarafından hazırlanan Türk Ceza Kanunu’na bu alanda yapılan düzenlemeyi etkinleştirecek bir madde eklenmesini içeren “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” önerimizin yasalaşması için mücadele ediyoruz” denildi.

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Gülen Cemaati’ne yönelik soruşturma kapsamında açığa alındıktan sonra çalıştığı hastanede intihar eden Dr. Orhan Çetin’in ölümünü yargıya taşıdı. SES, Çetin’in açığa alınmasına karar veren amirleri ve varsa asılsız ihbarda bulunan muhbir şahıs hakkında, “Görevi kötüye kullanma, intihara sevk, bilinçli taksirle ölüme sebep olma” gibi suçlardan suç duyurusunda bulundu.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir