Veri Gazeteciliği bölümünün de yer aldığı ‘Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği’ Kitabı Çıktı

Gece Kitaplığı’ndan çıkan, “Tüm Boyutuyla İnternet Haberciliği”  kitabı çıktı. 11 makaleden oluşan kitapta 50 sayfadan oluşan Veri Gazeteciliği bölümü de yer alıyor.

 


Editör ve kitabı derleyen  Yrd. Doç. Dr. Berrin Kalsın’ın  giriş yazısı şöyle:

 

İçinde yaşadığımız yüzyılın iletişim ve teknoloji çağı olarak adlandırılmasındaki kuşkusuz en temel etkenlerin başında İnternet ve İnternet’in temel altyapısını oluşturduğu iletişim teknolojileri gelmektedir.
İletişim teknolojilerinin her geçen gün değişip ilerlemesi ve hatta her yeni teknolojinin bir öncekinin ya da öncekilerinin devamı niteliğini taşıyarak aynı teknolojik altyapıdan beslenmesi geleneksel iletişim
yöntemlerinin eskiyip yerini yeniye bırakmasını sağlamaktadır.

İletişim teknolojilerinin ve İnternet’in yarattığı yeni düzen, birçok alanda olduğu gibi medya alanında da büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Geleneksel medya yani eski medya olarak adlandırdığımız medya, günümüzde yerini yeni medya düzenine bırakmıştır.

İnternet haberciliği farklı aşamalardan geçerek günümüze kadar gelmiştir. İlk zamanlar geleneksel
gazetenin içeriğinin birebir kopyalanmasıyla başlayan internet gazeteciliği, daha sonra basılı gazetede
yer alan haberler dışında haberlere de yer verilerek farklı platformlarda paylaşılmaya başlanmıştır. İletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemeyle birlikte geleneksel medya haberlerini okura/izleyiciye yeni ve
farklı bir yolla ulaşabilme olanağı bulmuştur.

Hemen hemen bütün elektronik gazeteler yayınlarını kendi hizmet sağlayıcılarından, internet kanalı ile okuyucularına sunmaktadır. Ancak yaşadığımız dönemde bunun da ötesinde çok daha farklı bir habercilik anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Haberin bulunması, işlenmesi ve dağıtılması tamamen değişmiştir. Son olarak ise izleyici katılımı mümkün hale gelmiş ve bu yeni tip habercilik modellerine farklı adlar verilmeye
başlanmıştır.
İnternet haberciliği ana başlığı altında; sosyal  medya haberciliği, video haberciliği, mobil habercilik,
yurttaş gazeteciliği, robot gazeteciliği ve veri gazeteciliği gibi kavramlar günümüzde birçok kişiyi yakından ilgilendiren habercilik uygulamaları arasında yer almaktadır. Bu yeni tip habercilik uygulamaları hem habercilik sektörü tarafından, hem de araştırmacılar ve akademisyenler tarafından ilgiyle takip edilmekte, kullanıcılar ise her geçen gün karşılarına çıkan bu habercilik modellerini deneyerek haber tüketim alışkanlıklarına bir yenisini daha eklemektedir.
Bugün geldiğimiz noktada dünyada ve Türkiye’de internet haberciliği oldukça ciddi boyutlara
ulaşmıştır. Öyle ki dünyanın dört bir tarafında İnternet haberciliği üzerine akademik ve sektörel tartışmalar yapılmaktadır. Bu anlamda elinizdeki kitap günümüz internet haberciliğini tüm boyutlarıyla ele almaktadır.

Kitapta farklı üniversitelerden, biri ortak çalışma olmak üzere 11 makale bulunmaktadır. Bu çalışmalardan kısaca bahsedecek olursak; Berrin Kalsın, “Robot Gazeteciliğinin Yükselişi: Haber Odalarının Yeni Çalışanları” başlıklı çalışması ile robot gazeteciliğinin ortaya çıkışını, çalışma şeklini ve etkilerini incelemiştir.

“Euro 2016 ve Yeni Medya Kullanımı” başlıklı Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği çalışması ile Müge Demir, Euro 2016’da kullanılan  yeni medya teknolojilerini ve haberleşme şekillerini ele almıştır.

“Dijital Medyada Adı da Kendide Olmayan Bir Azınlık: Zazalar” başlıklı çalışması ile Suat Sungur, Türkiye’de bir azınlık olarak Zazaları  ve Zazaların dijital medyada temsil edilme sıklığını incelemiştir.

Ali Murat Kırık ve Ceren Yegen “Değişen  Habercilik Pratikleri Çerçevesinde Sosyal Medyada Yurttaş Gazeteciliği” başlıklı çalışmaları ile sosyal medya haberciliğini ve yurttaş gazeteciliğinin geldiği noktayı incelemiştir.

Alper Kırklar “İnteraktif Dijital Hikâye Anlatımı ve Habercilik Eğitimi İçin Yeni Yaklaşımlar” adlı çalışması ile dijital medyada hikâye anlatımını, yeni medya haber dilinive internet haberciliği eğitimini irdelemiştir.

Burcu Akkaya “İnternet Haberciliğinde Kadına ve Çocuklara Yönelik Şiddet Haberlerinde Etik Sorunlar:
Yanlış Fotoğraf Kullanımı” adlı makalesi ile internette kadına ve çocuklara yönelik şiddet haberlerinde kullanılan yanlış fotoğrafları incelemiş ve çözüm önerilerinde bulunmuştur.

“Geleneksel Habercilikten İnternet Haberciliğine Geçiş Sürecinde Ortaya Çıkan Etik Sorunlar” başlıklı makalesi ile İpek Okkay, genel anlamda internet haberciliğine etik değerler açısından yaklaşmış ve karşılaşılan sorunları
ele almıştır.

“Haber Ajanslarının Yenil Nesil Habercilik Uygulamaları Üzerine Yaklaşımları: Associated Press ve Anadolu Ajansı Üzerine Bir Karşılaştırma” adlı çalışması ile Serhat Yetimova, internet haberciliğinin haber ajanslarına etkileri inceleyerek Associated Press ile Anadolu Ajansı’nın internet haberciliğini kullanım şekillerini karşılaştırmıştır.

“Bilişim Teknolojileri ve Yeni Medya: Yeni Dünya” başlıklı çalışması ile Okan Yüksel ise internet haberciliğinin dününü, bugününü ve geleceğini sektörel bir bakış açısıyla ele almıştır.

“Küresel Gazeteciliğin Geleceği: Veri Gazeteciliği” adlı çalışması ile Pınar Dağ, veri gazeteciliğinin tarihsel gelişimini, bugün geldiği noktayı ve haberciliğe etkilerini incelemiştir.
“Mobil Teknolojileri Sayesinde Hızlıca Yayılan Sahte Haberlerle Başa Çıkmanın Yöntemleri: Bilgi Doğrulama Üzerine Bir Araştırma” başlıklı çalışması ile Şevket Uyanık ise mobil habercilik ile birlikte kullanıcılar arasında hızla yayılan sahte haberlerin nasıl doğrulanması gerektiği üzerine tespitlerde bulunmuş ve çözüm önerileri geliştirmiştir.

Kitabın yayımlanmasında emeği geçen ve yukarıda adlarını belirttiğim tüm değerli hocalarım ile ülkemiz adına sektöre emek veren ve katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma tek tek teşekkürlerimi sunarım. Günümüz haberciliğinin değişen pratiklerini her yönüyle ele alan kitabımızın okuyuculara faydalı bir yayın olması dileğiyle… Editör-Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Berrin Kalsın/İstanbul, 2017″

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir