TGC: RTÜK gazetecilik mesleğine doğrudan müdahale etmiştir

680 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile medyaya müdahale edildiğini duyuran Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, RTÜK’ün kararnamenin yayınlanmasının ardından medyayla yaptığı toplantıda paylaştığı bilgi notlarının ve RTÜK yetkililerinin açıklamalarının gazetecilik mesleğine doğrudan müdahale olduğunu ve sansürü kurumsallaştırdığını açıkladı.

TGC’nin açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Resmi Gazete’de 6 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname;  6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın  Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7, 8 ve 32. maddelerinde değişiklikler yapmıştır.

Bu değişiklikle yayın yasağına aykırı davranan  yayıncı kuruluşunun yayını önce bir gün,  yasın yasağının tekrar ihlali halinde yayınlar beş güne kadar durdurulacaktır. Yayın yasağı bir kez daha ihlal edildiğinde yayınlar 15 güne kadar durdurulacak; yayın yasağının bir yıl içinde tekrar ihlali halinde yayın lisansı iptal edilecektir.

Bu değişikliğin ardından  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kamuoyuna da yansıyan ‘Yayın Yasaklarının Kapsamına İlişkin Bilgi Notu’nu yayımlanmıştır. Bilgi notunda terör olaylarına ilişkin olarak sadece olayın olduğuna dair bilgi verilebileceği, resmi açıklama yapılıncaya kadar canlı yayın yapılamayacağı, ölü, yaralı sayısı verilemeyeceği belirtilmiştir. Olay yeri görüntüleri ile vtr yapılamayacağı, görgü tanığı anlatımı, polis, ambulans, itfaiye aracı görüntülerinin kullanılamayacağı, terörle ilgili manşetlerin yer aldığı gazetelerin görüntülerinin de ekrandan yansıtılamayacağı açıklanmıştır.

RTÜK’ÜN BİLGİ NOTU ANAYASA’YA AYKIRIDIR
RTÜK’ün bilgi notu; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 13, 26 ve 28. maddelerine, Basın Kanunu’nun 3. maddesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesine, Danıştay içtihatlarına, 680 sayılı KHK ile değişiklik yapılan 6112 sayılı Kanunun 7. maddesine  açıkça  aykırıdır.

6112 sayılı Kanunun 7. maddesi olağanüstü dönemlerde yayınların nasıl yapılacağını belirlemiş ve ilke olarak bu dönemde dahi “Savaşlar, terör amaçlı saldırılar, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında da ifade ve haber alma özgürlüğü esas olup, yayın hizmetleri önceden denetlenemez ve yargı kararları saklı kalmak kaydıyla durdurulamaz” anlayışını benimsemiştir.

RTÜK’ÜN TUTUMU DEMOKRATİK BİR TOPLUMDA KABUL EDİLEMEZ
RTÜK’ün yetkisini aşar şekilde toptancı yasaklama anlayışıyla,  sansürün nasıl uygulanacağını medya kuruluşlarına bildirmesi, ceza olarak da ekranların karartılabileceğini duyurması  demokratik bir toplumda  kabul edilemez. RTÜK; yetkisini aşan bir şekilde davranmıştır. RTÜK tarafından yayınlanan bilgi notu; gazetecilik mesleğine doğrudan müdahaledir.

RTÜK SANSÜRÜ KURUMSALLAŞTIRMIŞTIR
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti; RTÜK’ün bu ölçüsüz yaklaşımını sansürün kurumsallaştırılması olarak değerlendirmektedir. ‘Yayın Yasakları’nın kural değil; istisna olduğunu; her olayda yayın yasağı kararı alınma alışkanlığının Türkiye’yi demokrasiden ve basın özgürlüğünden uzaklaştırdığını, bu anlayıştan vazgeçilmesi gerektiğini defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır.

Ayrıca yasa ve kurallara bağlı, etik kurallarını gözeterek yayın yapan televizyonlara getirilen yasak birçok manipülatif, yanlı, yanlış haberin yayılmasına neden olacaktır. Ne olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, editoryal bir süzgeçten geçen haberler yerine sosyal medya ve kurumsal kimliği olmayan bazı internet sitelerinin abartılı ve yanlış haberleriyle yüz yüze kalacaktır. Bu da toplum için daha büyük bir tehdit oluşturacaktır.

İNSANLIK DIŞI SALDIRILARI KINIYORUZ
Bununla birlikte Tüm Medya Hizmet Sağlayıcılarına da hatırlatmak isteriz ki; TGC; son dönemde yapılan insanlık dışı  tüm saldırıları kınamaktadır. Bu süreçten derin üzüntü duymakta ve gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Ülkemizde meydana gelen terör olaylarının da Basın olarak soğukkanlılıkla değerlendirilmesi gerekmektedir.

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZ  TÜRKİYE GAZETECİLERİ HAK VE SORUMLULUK BİLDİRGESİ’NE UYGUN HAREKET ETMELİDİR
TGC olarak; tüm meslektaşlarımızın, tüm yayın organlarının; Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde yer alan ilkelere uygun hareket etmesinin, toplumun ihtiyaç duyduğu huzura katkı sağlayacağını  düşünüyoruz. Haberlerin topluma aktarılırken Bildirgedeki ilkelere uygun olarak verilmesi ve nefret dilinden uzak durulması böylesi bir dönemde özel önem kazanmıştır.

• Sorumlu bir yayıncılık anlayışının tek kriteri  sadece ve sadece gazetecilik mesleğidir.

• Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilke ve kurallarına uyulması bu konudaki tek ölçüdür.

Sonuç olarak, 21.yüzyılda; enformasyonun tüm dünyada anında dolaşıma girdiği günümüzde kitle iletişim araçlarının baş döndürücü hızı karşısında;  bugüne kadar alınan, alınmış, bundan sonra alınacak yayın yasakları; ölü doğmuş ve ölü doğacak kararlardır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. “

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir