İzmir Barosu, MEB’e 27 maddelik müfredat önerdi

İzmir Barosu, Baro Çocuk Hakları Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi ve Yasa Komisyonu bir çalışma yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yeni müfredatın oluşturulmasına ilişkin eleştiri ve önerilerini basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. 27 madde halinde hazırlanan raporda, coğrafya ve tarih derslerinde haritaların kullanılması ve eğitim gezilerinin düzenlenmesi, fen bilgisi laboratuvarlarının aktif hale getirilmesi, müzik, beden eğitimi, resim gibi yetenek derslerinin tür ve saatleri arttırılması ve çıkartılan Evrim teorisinin tekrardan müfredata konulması gibi öneriler yer alıyor.
İzmir Barosu binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Baro Başkanı Aydın Özcan, 53 farklı dersin taslak programının bakanlık İnternet sitesinde askıya çıkarıldığını belirterek, “Ülkemizin eğitim sistemi ile gelecek nesiller açısından böylesine önemli bir konuda taslak programlarla ilgili kurumsal önerilerin 6 Şubat, bireysel önerilerin 10 Şubat tarihleri ile sınırlandırılması, bakanlığın müfredat taslakları ile öneri alma sürecini sadece sembolik olarak ele aldığını gözler önüne sermektedir” dedi. Baro olarak öneri ve eleştirilerini içeren 27 maddelik raporu MEB’e göndereceklerini ifade eden Özcan, özellikle müfredattan Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin temel niteliklerinin çıkartılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Eğitim müfredatı hazırlanırken öncelikle bilimsel, demokratik, laik, bireyin yanı sıra toplumsal faydayı da gözetmesi gerektiğini söyleyen Özcan, “İnsan hak ve özgürlüklerine dayalı, eşitlikçi eğitim programlarının oluşturulması son derece önemlidir. Hiç kuşkusuz ki, bunun yolu da demokratik, bilimsel ve laik eğitimden geçmektedir. Ancak bu temeller özgür, eşit ve barış içinde yaşayan toplumların oluşumunu sağlayacaktır. Bu nedenle aydınlık gelecekler için; çağdaş, bilimsel, laik ve demokratik eğitim ve öğretim sistemi vazgeçilmezimizdir. Yaratıcı ve eleştirel düşünen, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, demokrasiyi özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerini ön planda tutan, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak temel hedefimiz olmalıdır. Türkiye’nin mevcut eğitim politikasının temelinde laik-bilimsel eğitim anlayışından çok, eğitim sisteminin iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine uygun olarak biçimlendirilmek istenmesi yatmaktadır” şeklinde konuştu.

 

Önerilerden bazıları şöyle:

» Yeni müfredatta, Atatürk’e ve Cumhuriyetin temel niteliklerine yapılan vurgu azaltılmıştır. Oysa, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli kahramanlarımız tarihsel perspektif içinde ele alınıp ayrıntılarıyla anlatılmalıdır.

» Yeni müfredat kitaplarında, lise son sınıf biyoloji dersindeki “hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesi yeni hazırlanan müfredatta yer almayacak, bunun yerine “Canlılar ve çevre” ünitesi konulacaktır. Oysa, Evrim Teorisi ve Darvin’de teori ve bilgi olarak müfredatta yerini almalıdır.

» Yeni dönemde, milli kahramanımız, Kurutuluş savasının önemli isimlerinden İsmet İnönü ders kitaplarından çıkartılmaktadır. Oysa, Cumhuriyetin kuruluşuna emek veren başta İsmet İnönü olmak üzere bütün Türk büyüklerine ayrıntılı yer verilmelidir.

» Yeni müfredatta Doğum kontrolü ve aile planlaması müfredattan çıkartılmış, üreme organ resimlerinin ders kitaplarında yer almayacağı ifade edilmiştir. Oysa, gençlerin her açıdan sağlıklı kararlar alabilmesi, birey olarak toplumda yaşantılarını sürdürebilmeleri için cinsel konularda doğru bilgilere sahip olmaları şarttır.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir