Açık Verilerin Gündemini Şekillendiren Sorunlar

Open Data for Development (OD4D) Ağı tarafından bu yıl 4. düzenlenen 4. Uluslararası Açık Veri Konferansı’nin yol haritasını çizen rapor yayınlandı. IODC’nin çıktıları ve uluslararası çalışmalar için ikinci eylem planını kapsayan detaylar yer alıyor.

Raporda dikkat çeken bazı noktalar:

Açık Verilerin Gündemini Şekillendiren Sorunlar

Şu anki tepkilerden açıklık girişimlerine hala deneyimli faaliyetlerin dünyanın birçok yerinde bölgesel çabaların ortaya çıkması ve açık veri etkinliklerini daha etkili bir şekilde diğer büyük alanlara entegre edilmesi gerektiği üzerinde durulmalı. Küresel girişimlerde bulunmak için IODC, Uluslararası Açık Veri Topluluğunu bir araya getirerek kilit eğilimleri tartışmak ve açık verinin geleceği konusunda ortak görüş oluşturmalı.

Büyük Etkilere Doğru: Açık Veriler Nerede Çalışıyor

IODC 2016’de yüzlerce yenilikçi kullanım örneğine ev sahipliği yaptı. Dünya çapında  “verileri açın” tartışmalarının açık veri ekosistemine ne kadar etkili olduğu üzerine yoğunlaşıldı. Sektörel konulara hitap etmek, daha iyi yönetişimi desteklemek, kolaylaştırmak, küresel iklim hareketi ve çok daha fazlası bunlardan bazıları. Uluslararası hızlı büyüme,  yetenekli sivil girişimcilerinin ağları ve topluluklar bu alana yardımcı oluyor. Vatandaşların günlük hayatlarında ihtiyaç duyulan olumlu değişim türlerini ölçeklendirmek de açık verinin etkisi.

 

Uluslararası İş Birliği İçin İkinci Eylem Planı

En önemlisi, konferansın bir araya getirdiği tüm oluşumlar ve gerçekleştirilen oturumlar ve tartışmalar önemli bir fırsat sağladı. Birlikte çalışmak, ortak bir vizyon oluşturmak için açık veri topluluğunun işbirliğine odaklanmak, yardımcı olmak için açık veriyi ilerletmek, ortaklık geliştirme, araştırmalara teşvik etmek ve ilerlemeyi ölçmek için ikinci Eylem Planı hazırlama planı ortaya çıktı.

Tüm bu tartışmalar ve istişareler yeni bir eylem planı ile sonuçlandı. Bu raporda Uluslararası İş Birliği için Plan ve bundan sonraki aşamaya kadar yapılacak işin ortak bir vizyonu yer alıyor.  Bir sonraki faaliyet 2018’de Arjantin’de yapılacak olan Uluslararası Açık Veri Konferansı olacak.

Veri Devrimini Etkinleştirme 

*Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (UNGA) düzenlenen Uluslararası Açık Veri Beyannamesi’nin, 30’dan fazla hükümeti, açık veri ilkelerinin temelini uygulama taahhüdünde bulundu;

*Çeşitli resmi ve resmi olmayan kaynaklara ilişkin açıklık, bu yıl sürdürülebilir kalkınma hedefleri (SDG), Paris İklim Anlaşması ve G20 Yolsuzlukla Mücadele Veri Prensipleri de dahil olmak üzere dünya liderleri tarafından yapılan taahhütlerin anahtarı olarak görülüyor;

*Tarım (GODAN) ve kamu alımları (Açık Sözleşmeler) gibi konuları ele almak için açık veriyi ilerletmek için uluslararası ağlar, küresel hedefleri ve vatandaşları etkileyen yerel projeleri birbirine bağlamada önemli adımlar attı;

*Condatos ve Afrika Açık Veri Konferansı gibi bölgesel açık veri konferansları, aşağıdan yukarıya doğru çok paydaşlı süreçlerin desteği ile genişliyor;

*Daha koordine edilmiş küresel bir araştırma ağı 90’dan fazla ülkede açık verilerin durumunu birlikte ölçmek için çalışıyor.


İKİNCİ EYLEM PLANI

KÜRESEL HEDEFLER, YEREL ETKİLERİ

*Açık veri ilkelerinin politik taahhütlerini genişletmek
*Kullanıcı merkezli açık standartları belirleme ve benimseme
*Açık veriyi üretmek ve etkin bir şekilde kullanmak için kapasite geliştirme
*Sık karşılaşılan zorlukları çözmek için ağları güçlendirmek
*Açık veri hareketleri hakkında daha fazla kanıta dayalı işlem yapmak
*Sürdürülebilir kalkınma gündemini desteklemek için açık verileri kullanın
yerel topluluklarla bağlantı kurulması

 

Rapora buradan ulaşabilirsiniz

Raporun her bölümü parça parça haberleştirilerek, paylaşılacaktır. 

Yorumlar

yorumlar

Post source : http://www.verigazeteciligi.com/acik-verilerin-gundemini-sekillendiren-sorunlar/

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir