TBMM Anayasa Komisyonu’nda 10 Madde Kabul Edildi

TBMM Anayasa Komisyonu’nda Cumhurbaşkanına yürütme yetkileri veren Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmelerinde toplamda 10 madde kabul edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) anayasa değişikliği teklifini 316 imzayla 10 Aralık 2016’da sunmuştu. Çalışmalarına 20 Aralık’ta başlayan komisyonda teklifin geneli üzerinde görüşmeler yapılıyordu.

24 Aralık’taki toplantıda AKP milletvekillerinin yeterlilik önergesiyle teklifin maddelerine geçilmesi oylanmış ve kabul edilmişti. CHP milletvekilleri oylamaya itiraz etmişti.

Sekiz günlük mesaide teklifteki 5. madde olan yedek milletvekilliğini düzenleyen madde önergeyle çıkarıldı.

8. maddedeki Cumhurbaşkanı seçilme şartları arasında bulunan “doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından” hükmü, “Türk vatandaşları arasından” şeklinde değiştirildi.

7. maddeye de “meclis soruşturması” eklendi.

Ne kabul edildi?

Kabul edilen maddelere göre, milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.

Milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.

Seçimler 5 yılda bir yapılacak, cumhurbaşkanı seçimleri de aynı gün olacak.

Cumhurbaşkanı, 40 yaşını dolduran, yükseköğrenim yapan Türk vatandaşları arasından halk tarafından seçilecek.

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak, bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, TBMM önünde and içecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Teklifteki madde 19’a düştü
Teklifin 15. maddesinde yer alan, “Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir” hükmü teklifin 11. maddesine eklenecek. Bu durumda 15. madde metinden çıkmış olacak.

“Yedek milletvekilliği” ile ilgili düzenlemenin çıkarılmasıyla birlikte madde sayısı 20’ye düşen teklif, böylece toplam 19 madde olacak.

Ayrıca, teklifte 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısı 13’e çıkarılacak. Adalet Bakanı ile müsteşar da HSYK’nın doğal üyesi olacak.

Yorumlar

yorumlar

Post source : Bianet

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.