7. Yeşil Ekonomi Konferansı

7. Yeşil Ekonomi Konferansı 3 Aralık’ta İstanbul Nippon Hotel’de düzenleniyor.

Etkinlik duyurusunda yapılan açıklama şöyle “İklim finansmanı dönüştürücü olabilir mi? İklim finansmanı için henüz evrensel bir tanım yapılmamış olmasına karşın şu şekilde tanımlanmaktadır; BMİDÇS (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) çerçevesinde kurulmuş gelişmiş ülkelerce, gelişmekte olan ülkeler için verilen uyum, azaltım, düşük karbon ekonomisine geçiş, iklim değişikliğine dirençli ekonomik büyüme teknoloji transferi ve kapasite geliştirme için sağlanan fonların verilmesini sağlayan kuruluştur. Ulusal ve uluslararası ajanslar tarafından özel finans programları çerçevesinde program ve projeler için Yeşil İklim fonu tarafından fon sağlanmaktadır. 1992 de BMİDÇS çerçevesinde kabul edilen Ek.II ülkeleri iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımı için yeni finansal katkılar yapmak durumundadır. Tüm bu finansal akış tüm iklim finansmanının küçük bir bölümüdür. Bu finansal akış özel sektörü ve yerli kaynakları da kapsamaktadır. Tüm bu iklim finansmanı mekanizmaları hâlihazırda gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yetersizdir.”

“İklim finansmanın dağıtılması için birçok kaynak vardır. Örneğin, devletler (hem gelişmiş hem de gelişmekte olan), kamusal ya da özel finansal kuruluşlar, kamusal çok yönlü kalkınma bankaları, özel ticari bankalar, özel sektör girişimleri, çok amaçlı kalkınma ajansları, sivil toplum ve daha geniş tanımı ile özel sektör bu kaynaklar arasında sayılabilir. BMİDÇS çerçevesinde iki ana fon sağlayıcı kuruluşu vardır; Global Çevre Örgütü ve Yeşil İklim Fonu. En genç kuruluş olan Yeşil İklim Fonu BMİDÇS çerçevesinde 2010 yılında kurulmuştur ve sadece gelişmekte olan ülkeler için fon sağlanmaktadır. Yeşil İklim Fonu için 10.8 milyar dolarlık gelişmiş ülkelerce taahhüt edilmiş bir fon mevcuttur. Yeşil İklim Fonu uyum ve azaltma için eşit fon veren hâlihazırdaki tek kuruluştur. Bağımsız bir sekretaryası ve 24 ülkeden oluşan bir yönetimi vardır. Sekretaryası şu an Güney Kore’de Songdo kentindedir. Yeşil İklim fonu bütçesini 2020 yılına kadar 100 milyar dolar artırıp gelişmekte olan ülkelerin Paris Anlaşması’nı uygulanmasında bir dönüm noktası olma amacındadır.”
PROGRAM

10.00 Kayıt / Registration

10.30 Hoşgeldiniz Konuşmaları /Opening Speeches
Kristian Brakel (Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi / Heinrich Böll Stiftung Foundation Turkey Representative)

Sevil Turan (Yeşil Düşünce Derneği / Green Thought Association)

Açılış Konuşmaları / Keynote Speeches

10.20

İklim Finansmanı ve Türkiye’nin İklim Politikaları / Climate Finance and Climate Change Policy of Turkey
Mehmet Emin Birpınar [teyit edilecek / to be confirmed] (Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi / Climate Change Chief Negotiator of the Republic of Turkey)

10.40

Uluslararası İklim Finansmanı Mekanizmaları ve Yatırım Akışının Yönünü Değiştirmek / International Climate Finance Mechanisms and the Shifting Investment Flows
Liane Schalate (Heinrich Böll Derneği Washington Ofisi, Yeşil İklim Fonu Gelişmiş Ülke STK Aktif Gözlemcisi / Heinrich Boell Foundation, Washington Office, Developed Country CSO Active Observer in the GCF)

Paneller / Panels; 11.00

Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Oyun Değiştirici Olarak İklim Finansmanı / Climate Finance as a Game Changer for a Green Economy and Sustainable Development
Moderator: Liane Schalatek (Heinrich Böll Derneği Washington Ofisi, Yeşil İklim Fonu Gelişmiş Ülke STK Aktif Gözlemcisi / Heinrich Boell Foundation, Washington Office, Developed Country CSO Active Observer in the GCF)

İklim Finansmanı Kimin Finansmanı; Alıcı Ülkeleri Sürücü Koltuğuna Oturtmak / Climate Finance: Putting Recipient Countries in the Driver Seat

Benito Müller (Oxford Üniversitesi – Oxford İklim Politikaları, Avrupa Kapasite Geliştirme Programı / University of Oxford – Oxford Climate Policy, European Capacity Building Program, Oxford University) [skype üzerinden katılım / participation via Skype]

Türkiye’nin İklim Politikalarında İklim Finansmanının Yeri / Climate Finance in Turkey’s Climate Policy
Ömer Ethem Bayer (Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı / Republic of Turkey Undersecretariat of Treasury)
Paris Antlaşması ve İklim Finansmanı / Paris Agreement and Climate Finance

Atilla URAS (BM Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Ajansı Türkiye Programdan Sorumlu Mukim Temsilci Yardımcısı, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative Assistant in Turkey)

13.00 Soru – Cevap / Question – Answers

13.30 Öğle Yemeği / Lunch

14.30 İklim Finansmanı Ulusal Mekanizmaları ve Kaynakları / National Climate Financing Mechanism and Resources

Moderator: Ümit Şahin

İklim değişikliği ile mücadelede Karbon Azatlımı için İklim Finansmanı / Climate Finance for Carbon Abatement in the Fight Against Climate Change

Zeren Erik Yaşar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Ministry of Environment and Urban Planning)
Yeşil Tahviller ve İklim Finansmanı/ Green Bonds and Climate Finance Kerem Okumuş (S.360)

İklim Finansmanının İklim Eylem Planlarındaki Rolü / Role of Climate Finance on Climate Action Plans
Alper Acar (AB Türkiye Delegasyonu Çevreve İklim Değişikliği Sektör Müdürü / Environment/Climate Change Sector Manager at Delegation of the European Union to Turkey)

İklim Finansmanı Kullanma Yöntemi Olarak Yatırımları Geri Çekme/ Divestment as a Suggestion for How to Use Climate Finance

Vesna Jusup (Avrupa Yeşliler Partisi Üye Parti İlişkileri Asistanı / European Green Part Member Parties Relation Assistant)

16.30 Soru – Cevap / Question – Answers

17.00 Kapanış / Closing

Konferans boyunca Türkçe ve İngilizce eş zamanlı çeviri yapılacaktır. / There will be simultaneous translation in Turkish – English during the conference.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir