Açık dersler başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi’nin bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı “Açık Ders”lerin ikinci dönemi başlıyor.  29 Kasım Salı günü 18:00’de başlayacak programın ilk dersi iklim değişikliği üzerine. Dersi verecek hoca ise çok yakından takip ettiğimiz bir isim: Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr. Levent Kurnaz.

Açık Dersler ücretsiz. Ders sonunda da Fulya Sanat’tan Beşiktaş iskelesi, Mecidiyeköy merkez durakları ve Zincirlikuyu metrobüs durağına ücretsiz servisler kaldırılıyor.

İklim değişikliğinin bugüne kadar insanlığın karşılaştığı en önemli problem olduğunu her fırsatta vurgulayan Levent Kurnaz bu derste iklim değişikliğiyle ilgili öngörülerini, gelecekte bizi nasıl etkileyeceğini ve yapılan bilimsel çalışmaların çıktılarını dinleyicilerle paylaşacak.

29 Kasım Salı 18:00
Fulya Sanat Merkezi
Hakkı Yeten Cad. No:10 Dikilitaş

Açık Ders programının geri kalanı ise şöyle:

9 Aralık 2016 18:00 Belirsizlik ve Kaos – Yağmur Denizhan

Belirsizliğin Modellenmesi, Öngörülebilirlik ve Kaos

Bilimin belirsizliği modelleme konusunda geleneksel olarak iki temel felsefi yaklaşımı vardır denebilir:

Bunlardan biri, belirsizliğin incelenen sistemin içkin bir özelliği olduğunu, yani sistemin bünyesinde nedensellik ilkesine uymayan bir rastgelelik unsuru barındırdığını varsayar. Bu durumda, bu sistemin ileride neler yapacağını tam olarak kestiremememiz doğaldır. Olsa olsa olasılık hesapları yapar ve tekrarlanan olaylarda ortalamayı doğru tahmin etmeyi umabiliriz.

Diğer yaklaşım ise deterministiktir, yani incelenen sistemin aslında belirli ve kesin nedensellik ilişkilerine dayalı bir şekilde davrandığını varsayar. Geleneksel olarak, yeterli veri toplayan ve sistemi yöneten dinamiği doğru modelleyen bir gözlemcinin, bu tür sistemlerin nasıl davranacağını doğru bir şekilde öngörebilmesi beklenir. İşte, 1970’lerde hızla popülerleşen Kaos Teorisi tam da bu konudaki ezberi bozmuş, bazı deterministik sistemler için uzun vadeli öngörünün asla mümkün olamayacağını ortaya koymuştur.

Bu konuşmada, Kaos Teorisi’nin temel kavramları tanıtılacak, bu bağlamda kastedilen kaos ile gündelik dilde kullanılan kaos kavramı arasındaki benzerlik ve farklılıklar açıklanacaktır.

19 Aralık 2016 18:00 CERN’de neler oluyor? – Erhan Gülmez

CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (BHÇ) 2009’da başlayan ilk dönem bitti ve yaklaşık iki yıldır hızlandırıcı ve dedektörler daha yüksek enerjilere çıkmak üzere yenilenmektedir. İlk dönemde Higgs parçacığı olduğunu düşündüğümüz bir parçacık bulundu. Yanı sıra bir çok konuda yapılan ölçümler maddenin yapıtaşları konusundaki bilgimizi önemli ölçüde arttırdı. Bu konuşmada CERN, BHÇ ve CMS dedektörleri ve yeni buluşlar hakkında genel bilgiler vermenin yanında Üniversite olarak katkılarımız da anlatılacaktır.

5 Ocak 2017 – Sistem Yaklaşımı: Nedir, Neye Yarar, Nasıl Uygulanır? – Yaman Barlas

‘Sistem’ felsefesi tarihsel olarak çok eskilere dayansa da, ‘sistem  yaklaşımı’ ve ‘sistem düşüncesi’ kavramları son çeyrek yüzyılda büyük  ivme ve popülerlik kazandı, adeta bir ‘entel moda’ halini aldı. Bu  konuşmanın birincil amacı, sistem düşüncesinin somut olarak -bir ‘moda’ olmaktan öte- ne anlama geldiğini tartışmaktır. Yanıt  arayacağımız ikinci soru ise ‘neye yarar? sorusudur. Ne tür sorunlarda  ne yararlar sağlar? Bu soruya özellikle sosyo-ekonomik sorunlar  bağlamında yanıtlar arayacağız. Son olarak, sistem yaklaşımının ‘nasıl’ uygulanabileceğini konuşacağız. Bu bağlamda bilgisayar  modellerinin, ‘simülasyonun’ rolüne de örneklerle değineceğiz.

*Açık Ders Etkinlikleri sonrasında Fulya Sanat’tan Beşiktaş iskelesi, Mecidiyeköy merkez durakları ve Zincirlikuyu metrobüs durağına ücretsiz servisler kaldırılacaktır.

Yorumlar

yorumlar

Post source : Yeşilist

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir