Abolisyonist Vegan Hareket’ten, “Vegan Vegana İzmir” Etkinliği Düzenleniyor

Abolisyonist Vegan Hareket’ten 27 Kasım Pazar günü İzmir’de “Vegan Vegana İzmir” Etkinliği Düzenleniyor.

DAĞMEDYA-Etkinlik ile ilgili yapılan açıklamada, ” Merhabalar, İstanbul’da yaşayan ve Hayvan Haklarına Abolisyonist Yaklaşımı benimseyen birkaç vegan olarak bu hafta sonu İzmir’de olacağız. İzmirli veganlarla tanışmak, hayvan hakları ve vegan aktivizm hakkında konuşmak istiyoruz. Deneyimlerimizden ve okumalarımızdan yararlanarak birbirimizle tanışmak, görüşmek ve odağı hayvanlar olan konular hakkında tartışmak hepimiz için güzel bir fırsat olur diye düşünüyoruz.  Vegan olan herkesi bekliyoruz. 🙂 Yer bilgisini ilerleyen günlerde paylaşacağız”

Nerede yapılacağı bilgisi buradan https://www.facebook.com/events/1855239028041289/  takip edilebilir.

 

Abolisyonist ne demek?

Abolisyon kelimesinin anlamı bir uygulamanın tamamıyla ortadan kaldırılmasıdır; tarihsel olarak bu kelime köleliğin kaldırılması manasını kazanmıştır. Bu sebeple, köleliğe karşı çıkan hareketler kendilerini birkaç yüzyıldır abolisyonist olarak adlandırmaktadır.

Türkçe’de bu kavram zaman zaman ilga kelimesi ile karşılanmış olsa da, pek çok dilde olduğu gibi abolisyon şeklindeki özgün hali de korunarak kullanılagelmiştir. Bir abolisyonist, köleliğin kaldırılması gerektiği görüşünü savunan ve bu yönde faaliyet gösteren kişidir.

Bugün içinde yaşadığımız türcü ve navegan (vegan olmayan, hayvan kullanımına devam eden) toplumda hayvanların statüsü nesilden nesile aktarılan bir mülk statüsüdür; hayvanlar sahiplerinin çıkarları için serbestçe kullanabileceği, fiyat biçebileceği ve devredebileceği bir mal olarak tanınır, eşyalar sınıfına sokulurlar. Bu da hiçbir hakları olmadığı anlamına gelir. Hissedebilir bir varlığın eşyalar sınıfına sokulması ve bir mülk muamelesi görmesi köleliğin kelime anlamıdır. İçinde bulunduğumuz dünyada insan harici tüm hayvanlar köle olarak yaşamaktadır ve ölmektedir.

Abolisyonist veganlar, Hayvan Haklarına Abolisyonist Yaklaşım’ın temel ilkelerinibenimserler ve buna uygun olarak insan ve insan harici tüm hissedebilir varlıkların bir temel hakka sahip olduklarını savunurlar, bu da başkalarının mülkü olarak muamele görmeme temel hakkıdır.  (Kaynak: http://abolisyonistveganhareket.org/nedir#1 )

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir