21.Türkiye’de İnternet Konferansı’nda “Türkiye’de Veri Yönetimi ve Veri Etiği Üzerine Tartışmalar ve Bakışlar” Paneli Yapıldı

Fotoğraf: 21.Türkiye’de İnternet Konferansı, 4 Kasım 2016, Ankara TEDÜ/ Pınar Dağ-Aslı Telli-F.Mutlu Binark (soldan sağa)


Ankara

21.Türkiye’de İnternet Konferansı’nda “Türkiye’de Veri Yönetimi ve Veri Etiği Üzerine Tartışmalar ve Bakışlar” paneli düzenlendi. Panelde veriye ilişkin çeşitli olgular; müşterek veri, sahiplik, araştırma verisi yönetimi, veri etiği, sosyal medya ortamlarında veri kullanımı, veri okuryazarlığı ve Türkiye’de açık veriye ilişkin durum ele alındı. Mutlu Binark,  Haydar Yalçın, Aslı Telli Aydemir,  Şule Karataş ve Pınar Dağ’ın bulunduğu oturum konuları veri etiği, veri yönetmi, sosyal medya ortamında veri kullanımı, müşterek veri, veri okuryazarlığı ve açık veri konularını içerdi.

Sunumların detaylı konu başlıkları şöyleydi: 

  • SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA TÜRKİYE’DE VERİ ETİĞİ POLİTİKASI: SOSYAL  MEDYA ORTAMLARINDAN VERİ TOPLANMASI2016-11-05_14-01-39

Prof.Dr. Mutlu Binark, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yrd.Doç.Dr. Haydar Yalçın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Ar.Gör. Şule Karataş, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ar.Gör. Tuğrul Çomu, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

  • ARAŞTIRMA VERİSİNİN YÖNETİMİ VE ETİK

Yrd.Doç.Dr. Haydar Yalçın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı

  • Müşterek Veri Sorunsalı: Ortaklaşan Gelecek Kurgusu Üzerine

Dr. Aslı Telli Aydemir

  • Türkiye’de Veri Okuryazarlığı (VO)’nı Tanımlamak, Yöntemlerini ve Etkilerini Ölçmek Açısından VO e-Eğitimlerinin Önemi ve Açık Veri (AV) Politikalarının Geliştirmesi için Ulusal Açık Veri Endeksi (UAV)’nin Oluşturulması

Pınar Dağ


 

Yorumlar

yorumlar

Post source : https://yenimedya.wordpress.com/2016/10/23/21-turkiyede-internet-konferansinda-turkiyede-veri-yonetimi-ve-veri-etigi-uzerine-tartismalar-ve-bakislar-paneli/

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir