“Türkiye’de Veri Okuryazarlığını (VO) Tanımlamak”, 21. Türkiye’de İnternet Konferansı’nda anlatılacak

 21. Türkiye’de İnternet Konferansı, 3-5 Kasım tarihleri arasında Ankara Ted üniveristesinde yapılacak.  1995’den beridir düzenlenen konferansta 67 bildiri kabul edildi.  Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği (AVVG) tarafından da Türkiye’de Veri Okuryazarlığı’nı (VO) Tanımlama başlıklı sunum yapılacak. 

Konferansta yer alacak, “Türkiye’de Veri Okuryazarlığı (VO)’nı Tanımlamak,  Yöntemlerini ve Etkilerini Ölçmek Açısından VO e-Eğitimlerinin Önemi ve Açık Veri (AV) Politikalarının Geliştirmesi için Ulusal Açık Veri Endeksi (UAV)’nin Oluşturulması” paylaşımının kapsamı ise şöyle:

 

Özet

Pınar Dağ ile ilgili görsel sonucu
Pınar Dağ*

Bilgiye erişimin önündeki engellerin teknik ve hukuksal yönden iyileştirilme çabaları; devletlerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin  veri tabanlarına  hızlı erişim; bilginin niteliğinin yükselmesine , bir sorunun çözülmesine yönelik  etkide daha fazla olanak sağlayabilmekte. Başta Open Knowledge Foundation ve School of Data olmak  üzere pek çok kurum, verinin teknik ve hukuksal yönden açıklığının ve erişilebilirliğinin yanı sıra; ham veriden değer yaratabilen  toplumların ekonomik kalkınmaya, toplum sağlığına, eğitim kalitesine ve kamu yararına daha etkin fayda sağlayacakları görüşündeler. Bu bağlamda Veri Okuryazarlığı (VO); gelişen toplumlarda hayat kalitesini olumlu yönde etkilediği üzerinde durmaktalar.

 

Yani  ‘Aritmetik Okuryazarlık ve Bilgi Okuryazarlığı’(Numeracy&Information Literacy), veriyi kullanabilme ve analiz edebilme yeteneğinin önemine değinmekteler.  School of Data’nın Defining Data Literacy başlıklı yakın tarihte yaptığı üç bölümden oluşan araştırma dizisinde  tanım, yöntem ve etki üzerinden Veri Okuryazarlığı’nı ele alarak Veri Okuryazarı’nın bilgiye, veriye farklı yollardan nasıl ulaşılacağını bilmesi gerektiğini, veriye soru sorabilme ve yanıt alabilme yeteneğinin gelişmesini,  veride spesifik çıktılar bulabilmenin öneminin kapsamını  (bir hikaye, görselleştirme gibi), veriyi kişinin kendi kişisel çalışma alanı, hedefleri için kullanabileceği bir güce dönüştürmeyi başarabilmesine, veri ile çalışırken rahat olabilmesine ve temel istatistiksel analizleri  yapabilmesi olarak sıralıyor.

 

Tüm bu  tanımlar ve maddeler kapsamında Veri Okuryazarlığı’nın gelişmesinde VO e-Eğitimlerinin katkısı ve gelişmesi de önemli yöntemler arasında yer alıyor. Bu bağlamda Türkiye’de Veri Okuryazarlığı başlığı ile ilk kez düzenlenen  yaklaşık 400 kişinin katıldığı, 5 modül, 35 e-ders ve 22 videodan oluşan “veri , açık veri, veri gazeteciliği, veri analizi, yorumlanması, veri kazıma, veri temizleme ve veri görselleştirme” başlıkları kapsamında hazırlanan e-derslerin geri bildirim analiz verileri paylaşılarak, müfredatın katılımcıların veri ile olan ilişkilerine etkilerine değinilecek. 2017 yılında hayata geçirilmesi hedeflenen Global Open Data Index ( Küresel Açık Veri Endeks)’in Türkiye için modellenecek olan Ulusal Açık Veri Endeksi’nin açık devlet- açık veri-açık yönetim üçlüsünde bölgesel olarak yaratacağı olanaklar üzerinde durulacaktır.

* Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği (AVVGD) Ekibinden:
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Dağ
https://docs.google.com/document/d/1AMm0Rp2Jicn59rnARFCBdFue2exzdY0s3k4BfEPfpXs/edit “

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.