OHAL’de bir keyfi uygulama daha: Pasaport Engeli

Kürkçü, İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan akademisyenlere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından pasaport verilmemesini sordu.
15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında 1 Eylül 2016 tarihinde çıkarılan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Öğretim Kurumları’nda çalışan 2 bin 346 akademisyen kamu görevinden çıkarılmıştır. Bu akademisyenlerin 44’ü Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’nin imzacılarıdır.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamede bu akademisyenlerle ilgili yurtdışına çıkma yasağı konulmamıştır, haklarında açılmış herhangi bir kamu davası veya soruşturma da yoktur. Buna rağmen Barış için Akademisyenler imzacılarından KHK ile kamu görevinden çıkarılan akademisyenlerin pasaport başvuruları Emniyet Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyerek kendilerine pasaport verilmemekte, pasaportu olanların ise pasaportlarına el konulmakta veya pasaportları iptal edilmektedir.

Bu karar dolayısıyla akademisyenlerin yurtdışında bulunan akademik kurumlarda da çalışma, eğitimlerine devam etme, araştırma inceleme yapma hakları ellerinden alınmaktadır.

Pasaportlara el koyma işlemi sadece akademisyenler için değil basın mensupları için de Emniyet Müdürlüklerince keyfi olarak uygulanmaya başlanmıştır.

 

Bu Gerekçeyle;

 

  1. Haklarında yurtdışına çıkma yasağı olmamasına rağmen yukarıda sözü edilen akademisyenlere pasaport verilmemesinin veya mevcut pasaportlarının iptal edilmesinin nedeni nedir?
  1. Haklarında herhangi bir hukuki yargılama veya soruşturma olmamasına rağmen yukarıda sözü edilen akademisyenlere pasaport verilmemesinin veya mevcut pasaportlarının iptal edilmesinin nedeni nedir?
  1. Pasaport verilmemesi veya pasaportların iptal edilmesi hangi hukuki mevzuata dayanmaktadır?
  1. OHAL ilan edilmesine sebep olan olaylar ile akademisyenlerin işten çıkarılması arasında doğrudan bir bağlantı olmamasına rağmen bu işlem Kanun hükmünde Kararnameyle hayata geçirilmiştir. Akademisyenlere uygulanan -seyahat özgürlüğü ve çalışma hakkını da ihlal eden- pasaport uygulaması ile OHAL’de alınması gereken tedbirler arasında anayasal ve uluslar arası hukuk bakımından nasıl bir illiyet bağı vardır? Bu uygulamadan ne zaman vazgeçilecektir?

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir