Hayvan hakları örgütleri, 4 Ekim Hayvanlar Günü’nü kutlamadı; siyah çelenk bıraktı

Hayvan hakları örgütleri, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nü kutlamadıklarını ve yasta olduklarını açıkladı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Balkanlar’ın en büyük mezbahası olarak tanıtılan Tuzla’daki tesisin önüne ve sokak hayvanlarına yönelik hak ihlâlleri nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başkanlık binası ve hayvanları deneylerde kullandıkları, ağır işkencelere maruz bırakıp ölümlerine sebep oldukları gerekçesiyle de Çapa Tıp Fakültesi bünyesindeki Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) önüne siyah çelenk bıraktı.

Hayvan hakları kuruluşları adına ortak açıklamayı okuyan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) başkan yardımcısı Şebnem Aslan, “Türkiye’de ve tüm dünyada, birçok hayvan türü, mezbahalarda, taşımacılılıkta ve faytonlarda, süt ve yumurta çiftliklerinde, hayvanat bahçelerinde, avcılıkta, petshop ve üretim çiftliklerinde, sokaklarda ve barınaklarda, kürk çiftliklerinde, yunus parklarında, hayvanlı sirklerde, deney laboratuvarlarında ve benzeri birçok tesis ve alanda, hakları acımasızca gasp edilerek ağır işkence koşulları altında yaşamaya mahkûm ediliyor”

2016-10-02-photo-00000008

“Sadece Türkiye’de, 2015 yılında, 10 milyondan fazla hayvan, eti için kayıtlı olarak katledilmiş; 26 milyona yakın hayvan da sütü için tutsak edilmiş ve zulme maruz bırakılmıştır. Eti ve yumurtası için sömürülen ve katledilen milyonlarca kanatlı hayvan sayısını ise tam olarak bilmiyoruz çünkü resmî verilerde bu hayvanlar, kilo hesabı ile değerlendiriliyor. Dünyada ise her yıl, yaklaşık 150 milyar hayvan, ‘insan gıdası’ üretimi için katlediliyor” dedi.

Basın açıklamasına devam eden Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Koordinatörü Burak Özgüner, iki ana taleplerini açıkladı:

– Yeni anayasaya ‘Devlet, doğal hayatı ve hayvanların yaşam haklarını korumak sorumluluğundadır’ maddesi eklenmeli; anayasada hayvanlar doğuştan gelen hakları olan, hissedebilen bireyler olarak tanımlanmalıdır.

2016-10-02-photo-00000016

– Başta 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu olmak üzere hayvanları ilgilendiren tüm mevzuat, Birleşmiş Milletler Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve ülkemiz gerçekleri baz alınarak, yaşam hakkı savunucusu sivil toplum örgütlerinin aktif katılımıyla yeniden düzenlenmelidir.

Hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına bıraktıkları siyah çelenk ardından hayvanları deneylerde kullandıkları tespit edilen, ağır işkencelere maruz bırakıp ölümlerine sebep olan Çapa Tıp Fakültesi bünyesindeki Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) önüne bir siyah çelenk daha bıraktı. Aktivistler meclis gündemine tekrar gelmesi planlanan 5199 Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişikliğiyle alakalı yasa tasarısında hayvan deneylerinin tamamen yasaklanmasını talep ederek, yarından itibarenhayvan haklarının yasal olarak güvence altına alınması için taleplerini siyasîlere ileteceklerini açıkladı.

2016-10-02-photo-00000027

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir