Kocaeli Üniversitesi’ndeki ihraçlar Başbakan’a soruldu

HDP’li vekil Baluken, “Bu suça olmayacağız” bildirisine imza veren 19 akademisyenin Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilmesini Başbakan Yıldırım’a sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen imzacı akademisyenlerle ilgili soru önergesi verdi.

1 Eylül’de yayınlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) üniversitelerden 2 bin 346 öğretim elemanı ihraç edildi.

İhraç edilenler arasındaki “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacısı 44 akademisyenden 19’u Kocaeli Üniversitesi’ndendi.

Baluken, Başbakan Binali Yıldırım’a Kocaeli Üniversitesi’ndeki 19 imzacı akademisyenin hangi kriterlerin gözetilerek ihraç edildiklerini, 44 akademisyenin görevlerine iade edilmesi konusunda bir çalışmaları olup olmadığını sordu.

Baluken soru önergesinde Kocaeli Üniversitesi’nden 21 akademisyenin 15 Ocak’ta gözaltına alındığını, üniversitedeki soruşturma sürecine dair de 23 Ağustos’ta itirazlarını sunduğunu hatırlattı.

Sorular

Baluken’in Başbakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

* Akademisyenlerin toplumsal sorunlara dair görüşler beyan etmeleri Türkiye’nin de taraf olduğu başta AİHM ve AİHS olmak üzere çok sayıda uluslararası hukuk kuralında ve Anayasa’da güvence altına alınmışken, yargının ve yürütmenin görevi şiddet çağrısı içermeyen düşüncelerin açıklanmasını güvence altına almak değil midir?

* Kocaeli Üniversitesi yönetiminin, senatonun 14.01.2016 tarih ve 2016/1 nolu toplantısında 1 sıra sayı ile aldığı kararı imzalayarak düşüncesini açıkça belirten senato üyelerinden disiplin komisyonu oluşturması ve soruşturma yürütmesi tarafsızlık ve objektiflik ilkelerine açıkça aykırılık içermemekte midir? Disiplin komisyonunun “soruşturmaya konu olayla hiçbir ilgisi bulunmayan, tamamen tarafsız kişi veya kişilerden olmaları” ilkesinin hiçe sayılarak oluşturulması imzacı akademisyenler için hükmün baştan verildiği ve belli olduğu anlamı taşımamakta mıdır?

* Senato kararının yanı sıra, savunması istenen akademisyenlere savunmaları istenirken “teröre destek vermeniz sebebiyle” şeklinde yargı bildiren ifadelerin kullanılması ya da sorulmak istenen sorular arasında “pişmanlığınız var mıdır?” şeklindeki soruların yeralması, komisyonun henüz daha savunma alıp soruşturmayı tamamlamadan yargıya ulaştığının, dolayısıyla da Anayasa ve uluslararası hukukta yer alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin ise 6. maddesi ile teminat altına alınan adil yargılanma hakkının ihlâli değil midir?

* Disiplin soruşturmasında imzacı akademisyenler hakkında açılan soruşturmada çok genel bir ifade ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin E fıkrasının (a) bendi ile D fıkrasındaki (ı) bendindeki disiplin suçlarını oluşturduğu ileri sürülerek, savunma istenmiştir. Fakat soruşturma konusu fiilin hangi disiplin kuralını ihlâl ettiği, diğer bir ifade ile “hangi somut fiil ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmeme imkân verecek düzeyde” bildirilmemiştir. Hukuka açıkça aykırı olan ve bu durumun gerekçesi nedir?

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenen disiplin suç ve cezaları ile soruşturma yönteminin öğretim elemanı statüsünde bulunan kişilere uygulanmasının hukuki dayanakları nelerdir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun soruşturmaya dayanak edilmesi Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı değil midir?

* Kocaeli Üniversitesi Soruşturma Komisyonu Başkanlığı 10 Ağustos 2016’da imzacı akademisyenlere Şubat ayında açılan ilk soruşturmada yaptıkları itirazların kısmen kabul edildiği bildirilmiş ve yeni bir soruşturma süreci açıldığını belirtmiştir. İmzacı akademisyenlerin hangi itirazları Soruşturma Komisyonu Başkanlığınca kabul
edilmiştir?

* İmzacı akademisyenlerin yasal hakkı olan fonlardan yararlanmalarının imzalar gerekçe gösterilerek reddedilmesinin yasal dayanağı nedir?

* Darbe girişimi ile ve FETÖ/PDY ile hiçbir ilişkisi olmadığı kamuoyunun bilgisi dâhilinde olan ve 1 Eylül 2016’da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı OHAL KHK’si ile kamu görevinden ihraç edilen Kocaeli Üniversitesindeki 19 imzacı akademisyen hangi kriterler gözetilerek kamu görevinden ihraç edilmişlerdir?

* 1 Eylül 2016’da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 672 sayılı OHAL KHK’si ile kamu görevinden ihraç edilen darbe girişimi ile ve FETÖ/PDY ile hiçbir ilişkisi olmadığı kamuoyunun bilgisi dâhilinde olan toplamda 44 akademisyenin görevlerine iade edilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.