Vekil Kürkçü: Din Dersi Muafiyeti için Vaftiz Belgesi Dayatması Hak İhlali

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü bazı okullarda Hristiyan öğrencilere din dersinden muafiyet için vaftiz belgesi dayatmasını Meclis’e taşıdı.

Kürkçü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde bu anayasal hak ihlalini önlemek için ne yapıldığını sordu.

Önergede, basında çıkan haberlere ve öğrenci velilerinden gelen şikayetlere atıfla 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı kayıtları sırasında bazı okullarda öğrenime yeni başlayan ve devam eden Hıristiyan öğrencilerden din dersinden muafiyet için vaftiz belgesi istendiği dile getirildi.

İslam dininden olmayan öğrencilerin hangi dine mensup olduklarının T.C. nüfus hüviyet cüzdanlarının din hanesinde yazıldığı vurgulandı ve geçtiğimiz öğretim yılında yaşanan bir ihlal hatırlatıldı.

“İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şişli, Karagözyan Ermeni Okulu’na kayıtlı bir öğrencinin kaydını nüfus hüviyet cüzdanında dini karşılığında Hıristiyan yazmasına karşın vaftiz belgesi olmadığı için silmişti.

“Yargıya taşınan olayda mahkeme, çocuğun nüfus kayıtlarından Ermeni olduğunun tespit edilebildiğini ve okula kaydının yapılmamasının açık bir şekilde hukuka aykırı olduğunu karara bağlamıştı.”

Önergede şu sorulara yer verildi.

* Anne-babaların kendilerinin ve çocuklarının din ve inançlarına ilişkin beyanlarının, T.C. Nüfus hüviyet cüzdanları dışında bir belgeyle doğrulanması dayatmasının anayasal ve yasal mesnedi nedir?

* Okullara kayıt yaptıran Hıristiyan öğrencilerden din dersinden muafiyetleri için vaftiz belgesi istenmesi, bir bakanlık talimatına mı dayanmaktadır, dayanmaktaysa bu talimatın hukuki dayanağı nedir?

* Böyle bir talimat varsa uygulama Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm okullar için geçerli midir?

* Yakınma konusu uygulama bir bakanlık talimatına dayanmıyorsa, bakanlığınız okul müdürlerine bu doğrultuda bir inisiyatif tanımış mıdır? Okul müdürleri, eğer böyle bir talimat ve yetki söz konusu değilse bu uygulamayı hangi mevzuata göre gerçekleştirmektedir?

* Yakınma konusu uygulamalar bakanlığınız talimat ve yönergelerine de aykırı olarak gerçekleşiyorsa bakanlığınız bu konuda bir inceleme başlatmış mıdır? Başlatmışsa bu incelemenin içeriği nedir?

* Din dersi muafiyeti laik eğitim sisteminin önemli uygulamalarından biri ve din ve vicdan özgürlüğü  kapsamında anayasal bir hak olduğuna göre, yukarıda sözü edilen uygulamalar bakanlığınızın bilgisi dahilinde olsun olmasın bakanlığınızca bir anayasal hak ihlali olarak görülmekte midir?

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.