Depremlerin kesin zamanını belirlemek mümkün mü?

Depremlerle ilgili olarak genel bir model çıkarma uğraşı aktif bir araştırma alanı durumunda. Şuana kadar çokça depremin sistematiğinin anlaşılmasına yönelik olarak çalışma üretilmiş durumda.

Texas Üniversitesin (UTEP)’de uygulamalı bilimlerde doktora yapan bir grup bilim insanı tarfından depremler için yeni bir matematiksel model ortaya konuldu. Çalışma Pure and Applied Geophysics  dergisimde yayınlandı.  Daha önce üretilen modellerin pek çoğu tam olarak stokastik değillerdi veya depremin fiziksel datalarını hesaba katmak konusunda başarısız olmuşlardı.

Model, deprem sayısının 2000’den beri 8’den fazla olduğu, gezegenin sismik açıdan en aktif bölgelerinden elde edilen veriler sonucuda oluşturuldu. (Şekil-1)

Şekil-1: Şekil  Nazca ve Güney Amerika tektonik tabakasında bulunan tektonik sınır (kırmızı çizgi) depremlerin (renkli noktalar) mekansal dağılımını göstermektedir.

Model sayesinde çok uzun zaman önce gerçekleşmiş depremlerin bugünkü gelecekteki depremler üzerine etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamakta.

Belki de bu model veya geliştirilen farklı modeller sayesinde tektonic titreşimlerin nasıl azalma veya birikme gösterdiklerini anlamamıza bu yolla olabilecek depremlerin zamanını tahmin etmemize yardım edebilir.

Depremin zamanını tahmin etmek önemli ancak daha da önemlisi siyasi iktidarın olabilecek depremlere karşı kamusal olarak ne gibi önlemler aldığıdır.


Kaynak: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00024-016-1292-1#Fig1

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.