Kamuda çok sayıda kişi kamudaki görevlerinden alındı

Resmi Gazete’de yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı. 672 sayılı kanun hükmünde kararname ile “terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan”; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi ihraç edildi.

7669 Emniyet Müdürlüğü çalışanı, 323 Jandarma Genel Komutanlığı mensubu, 2 sahil güvenlik komutanlığı personeli ve 24 merkez valisi kamudan ihraç edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 28 bin 163, Maliye’den bin 642, YÖK’ten 2 bin 346, TRT’den 312 personelin kamu ile ilişkisi kesildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınan tüm personelin işine son verilmiş oldu. 50 bin 589 kamu personeli bu KHK ile ihraç edildi.

Tam listeler

Resmi Gazete’nin yayımladığı listeler (.pdf)

 • TBMM, Sayıştay, Danıştay, Başbakanlık, AFAD, Dil Tarih Kurumu, BDDK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, RTÜK, SPK, TMSF, TOKİ, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Türkiye Kalkınma Bankası, TRT, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı 1.pdf
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, TÜBİTAK, TSE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, SGK, İŞ-KUR, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Tapu Kadastro, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Eti Maden İşletmeleri, Maden Tetkik ve Arama, Türkiye Atom Enerjisi, Kömür İşletmeleri, Petrol İşletmeleri, Elektrik İletim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2.pdf
 • Gıda Tarım ve Hayvanlıcık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi, Milli Piyango İdaresi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Gayrimenkul, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kamu İhale Kurumu, 3.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı İl Sıralı Liste (Merkez ve Ankara) – 4.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı İl Sıralı Liste – 5.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı İl Sıralı Liste – 6.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı İl Sıralı Liste (İstanbul başlangıcı) – 7.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı İl Sıralı Liste (İstanbul devam) – 8.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı İl Sıralı Liste – 9.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı İl Sıralı Liste – 10.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı İl Sıralı Liste – 11.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı İl Sıralı Liste – 12.pdf
 • Milli Eğitim Bakanlığı son, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı 13.pdf
 • Sağlık Bakanlığı, TCDD, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinalar Sanayii Genel Müdürlüğü, DHMİ, Türkiye Vagon Sanayii, PTT, TÜRKSAT 14.pdf
 • YÖK, Akademisyenler; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 15.pdf
 • Emniyet Genel Müdürlüğü (Alfebatik rütbe sıralı) – 16.pdf
 • Emniyet Genel Müdürlüğü (Devam) – 17.pdf
 • Jandarma Genel Komutanlığı – 18.pdf
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı  – 19.pdf

 

Belediyelere düzenleme

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 674 sayılı KHK ile belediye ve bağlı idare imkanlarının “terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla” yararlanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, bu belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulacak.

Söz konusu belediye büyükşehir belediyesi ise Başbakan tarafından, diğer belediyelerde ise vali tarafından görevden uzaklaştırma kararı alınabilecek.  Söz konusu kararnameye göre, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 57. maddesine şu ifadeler eklendi:

“Ancak belediye veya bağlı idarelerde; hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğinin veya etkileyeceğinin valilik tarafından belirlenmesi halinde, valilik söz konusu hizmeti Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yapar veya yaptırır.

Valiliğin talebi üzerine, yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar, Maliye Bakanlığı veya İller Bankası Anonim Şirketince ilgili idare payından kesilerek ilgili kurum ve kuruluşa gönderilir. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerine aktarılan tutarlar bu idarelerin bütçeleriyle ilişkilendirilir. Bu fıkra kapsamındaki ihtiyaçlar; parasal ve bütçe sınırlamasına tabi olmaksızın 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinde belirtilen usule göre temin edilir.

Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulur. Bu fıkra kapsamında sorumluluğu tespit edilen belediye veya bağlı idare personelinin vali veya kaymakam tarafından görevden uzaklaştırılması halinde göreve iade işlemi ancak uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından yapılır.”

Yeni kayyım: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Söz konusu KHK’da, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce “terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle 4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133’üncü maddesi uyarınca ve devirle kayyımların görevleri sona erdi.

Satış ve tasfiye işlemlerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılacağı belirtilen maddede, şunlar kaydedildi:

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve olağanüstü halin devamı süresince terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133’üncü maddesi uyarınca şirketlere ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13’üncü maddesi uyarınca varlıklara kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, kayyım olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu atanır.”

Öğrencilikler iptal

Yeni kanun hükmündeki kararnameye göre, kendi isteğiyle emekli olan hâkim ve savcılar da mesleğe dönebilecek.

Yurt dışındaki Gülen okullarının diplomaları ise iptal edildi. Yurt dışında eğitim gören 158 kişinin öğrenciliği iptal oldu. Aranan Gülen örgütü şüphelilerinin eşlerinin de pasaportları iptal edildi.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin görevleri ise 10 gün içinde sona erecek.

Kaynak: AA, Resmi Gazete, Dağ Medya

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.