Güvenlik birimlerine götürüken çocuk sayısı %4,4 arttı

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2015’te bir önceki yıla oranla yüzde 4,4 artarak 303 bin 213 kişi oldu. Bu sayı 2014’te 290 bin 414 idi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, güvenlik birimine 2015 yılında gelen veya getirilen çocukların yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle: yüzde 57,4’ü 15-17 yaş grubunda, yüzde 23,4’ü 12-14 yaş grubunda, yüzde 18,9’u ise 11 yaş ve altı çocuklar.

ht
İstanbul
Haber&grafikler: Hatice Temiz* / @haticemiz

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olan Gündem Çocuk Derneği üyesi Ezgi Koman verileri değerlendirerek, ‘Bu rakamlar Türkiye’de çocuk koruma sisteminin işlemediğini, önleyici koruyucu sistemlerin çalışmadığını gösteriyor. Yani Türkiye’nin hak temelli bir çocuk politikasını olmadığını açık ediyor. Politikasızlığın, çocukların hak ve özgürlüklerinin ihlalinin, çocuk odaklı uygulamaların yetersizliğinin, çocukların ihtiyaçlarını görmezden gelmenin, bugünkü varlıklarını yarına ötelemenin vb. sonucu’’  açıklaması yaptı.

 

Güvenlik birimlerine gelen çocukların %57,4’ü 15-17 yaş grubunda
Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %57,4 ile büyük çoğunluğu 15-17 yaş grubunda. %23,4’ü 12-14 yaş grubu, %18,9’u ise 11 yaş ve altı çocuklar olduğu görüldü. 2015 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %66,9’u erkek, %33,1’i ise kız çocuklar oluşturuyor. 303 bin 213 çocuğun %46,9’u mağdur, %39’u suça sürüklenen, %5,8’i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp sonra bulunan), %4,4’ünün bilgisine başvurma ve %3,9’unun ise bu nedenler dışında bir nedenden dolayı geldikleri veya getirildikleri görüldü.

 

 

 

 

Suça sürüklenen çocukların 42 bin 557’si bağımlılık yapan madde kullandı
Suça sürüklenme nedeni ile getirilen 118 bin 245 çocuğun 42 bin 557’si bağımlılık yapan madde kullandı. Madde kullanan çocukların %80,8’ini 15-17 yaş grubu, %17,2’sini 12-14 yaş grubundakiler oluşturdu.
Çocukların %85,9’u suç mağduru

 

 

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 142 bin 179 çocuğun %85,9’unu suç mağduru (yaralama, cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar ve diğer suçlar), %14’ünü takibi gereken olay mağduru ve %0,1’ini ise kabahat mağduru çocuklar oluşturdu.

 

Suç mağduru çocukların %55,6’sının erkek, %44,4’ünün kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların %50,9’unun erkek, %49,1’inin kız çocuğu ve kabahat mağduru çocukların ise %73’ünün erkek, %27’sinin ise kız çocuğu olduğu görüldü.
Koman: Türkiye’de çocuk koruma sistemi işlemiyor
Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olan Gündem Çocuk Derneği üyesi Ezgi Koman, yayımlanan bu rakamlar üzerinden yaptığı yorumda ‘Bu rakamlar Türkiye’de çocuk koruma sisteminin işlemediğini, önleyici koruyucu sistemlerin çalışmadığını gösteriyor. Yani Türkiye’nin hak temelli bir çocuk politikasını olmadığını açık ediyor.’’ diyor. Artışın nedenlerini ‘’Politikasızlığın, çocukların hak ve özgürlüklerinin ihlalinin, çocuk odaklı uygulamaların yetersizliğinin, çocukların ihtiyaçlarını görmezden gelmenin, bugünkü varlıklarını yarına ötelemenin vb. sonucu’’ şeklinde açıklıyor.
“Sayıların artması çocukların hak ihlaline uğradığının göstergesi”
Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların sayılarının artmasını, ‘Öncelikle suça sürüklenen diye tanımlanan çocukların temelde pek çok hakları ihlal edilen çocuklar olduğunu unutmayalım. Yani bir çocuk yasalarla ihtilafa düşüyorsa bu onun bir dizi hak ihlaline maruz kaldığının en temel kanıtıdır. Dolayısıyla kanunla ihtilafa düşen çocuk sayısı arttıysa bu Türkiye’de çocukların ayrımcılık, şiddet, eğitim hakkına erişememe, yoksulluk, sömürü gibi pek çok hak ihlaline uğradığını gösteriyor.’’ şeklinde açıklıyor Koman.
“Çocukları koruyacak yöntemler var ama uygulanmıyor”
Ezgi Koman, çocukların bağımlılık yapan madde kullanımında koruyacak yöntemlerin var olduğunu ama uygulanmadığını söylüyor. ‘’Çocukların madde kullanımı da yine bir sonuç. Bu konuda yapılabilecek, çocukları öncesinde koruyacak ve güçlendirecek pek çok yöntem var. Ancak bu sayı gösteriyor ki bunlar da uygulanmıyor.’’ Gündem Çocuk Derneği’nin çocukların madde kullanımı ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında, ‘Biz doğrudan bu alanda bir çalışma yürütemiyoruz. Sadece madde kullanımı sebebiyle yaşam hakkı ihlallerinin takip etmeye çalışıyoruz.’’ diyor Koman.

 


Kaynaklar

TÜİK http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21544

Güvenlik birimlerine getirilen veya gelen çocuklar 2014-2015 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wSOoZ90bYPCQI27fKBdudI494hqYtCbFP0nD1vyDYXI/edit?usp=sharing


Hatice Temiz, Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi. Dağ Medya (18 Temmuz-18 Ağustos )stajyeri /haticemiz@gmail.com

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

1 Yorum

  1. Geri İzleme: Güvenlik birimlerine götürülen çocuk sayısı %4,4 arttı

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.