Toplumsal Cinsiyet ve Barış Konferansı tarihi belli oldu

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu’nun düzenlediği Toplumsal Cinsiyet ve Barış Konferansı sunum başvurularınızı bekliyor.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu’nun düzenlediği Toplumsal Cinsiyet ve Barış Konferansı sunum başvurularınızı bekliyor. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Barış Konferansı 5-6 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.

 “Geçtiğimiz yüzyıl dünyanın her yerinde sayısız savaşa, soykırıma ve silahlı çatışmaya tanıklık etmekle kalmadı, 21. yüzyıl da hayatlarımızı ve politikaları derinden etkileyen yeni savaş ve çatışmalarla başladı. Türkiye, kendi sınırları içinde ve Suriye ve Irak’ta devam eden savaş ve çatışmalarla dolu zor bir dönemden geçerken, savaşların toplumsal cinsiyet açısından ele alınmasını, barışa dair kuram, uygulama ve politika önerilerinin bir araya getirilmesini önemli buluyoruz. Son yıllarda sayıları artan akademik çalışmalar ve alan deneyimleri gösteriyor ki toplumsal cinsiyet savaş ve çatışmaların önemli bir eksenini oluşturmaktadır ve toplumsal cinsiyet ve cinselliğe odaklanmak savaş ve çatışma süreçlerini anlamaya ve toplumsal ihtiyaçlara karşılık verecek yeni bakış açıları geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, erkeklik, şiddet, militarizm ve ikili cinsiyet sistemi arasında varsayılan ilişkileri sorgulayan yeni bir literatür gelişmektedir. Bu konferansın amacı, bir yandan savaş ve barışın nasıl cinsiyetlendirildiğini, bir yandan da kadınların, feministlerin ve LGBTİ aktivistlerin barışa yönelik ne tür yerel ve uluslararası çalışmalar yürüttüklerini inceleyen toplumsal cinsiyet, savaş/çatışma ve barış odaklı akademik araştırmaları bir araya getirmektir.(Çağrı metninden)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kadınlar, Barış ve Güvenlik başlıklı 1325 sayılı kararının kabul edilmesinden bu yana 15 yıl geçmesine ve bu zaman zarfında benzer başka kararlar da alınmış olmasına rağmen, çığır açıcı olabilecek bu adımların hedeflerine ulaşması için gerekli ulusal eylem planlarını yürürlüğe koyan ülkeler çok sınırlı kalmıştı. Bu konferans, çatışma, savaş ve barışın toplumsal cinsiyet boyutunun tartışılacağı bir alan sunarak, yerel ve uluslararası aktivistleri, akademisyenleri ve uygulayıcıları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Konferansta ele alınması amaçlanan konulardan bazıları şöyle: 

Şiddetin toplumsal cinsiyetle ilişkisi

Toplumsal cinsiyet ve (anti)militarizm

Barış süreçlerinde ve çatışmaların engellenmesinde kadınların rolü

Barış araştırmaları ve politikalarına feminist ve LGBTI müdahaleler

Çatışma ve çatışma sonrası durumlarda toplumsal cinsiyet ve cinsellik

Barış için toplumsal cinsiyet temelli farkındalık çalışmaları

Savaş ve çatışmaların cinsiyetlendirilmiş hafızaları

Geçiş dönemi adaleti ve geçmişle yüzleşme bağlamında toplumsal cinsiyet

Savaş, şiddet ve anti-militarizm/savaş karşıtlığı/barış aktivizmi üzerine yeni araştırma yöntemleri

Cynthia Cockburn’un Onur Konuğu olarak katılacağı konferansta simültane çeviri olacak. Sunum yapmak isteyenler 300 sözcüğü geçmeyen sunum önerilerini ve özgeçmişlerini 15 Temmuz 2016 tarihine kadar genderandpeace@sabanciuniv.edu adresine gönderebilirler.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.