Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Biyometrik Yüz Tanıma Sistemleri ve Danıştay Kararı

Av.Gökhan Candogan*

Uzun bir bekleyişin ardından yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte gündelik hayatımıza dek yansıyacak bir değişim süreci ufukta görünüyor. Gelişen İnternet teknolojisi ile yaşamımızın her anı ve alanı İnternet tabanlı hizmetlerin kapsamı alanında. Üreticisi olmanın henüz oldukça uzağında olduğumuz yeni teknolojiyi ciddi bir şekilde kullanıyoruz, çoğu zaman ne yaptığımızın pek de farkında olmadan..

Farkındalık konusunda belki de en hassas konu, kişisel verilerimiz. Kanun, kişisel veriyi “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her tür bilgi” olarak tanımlıyor. Yani, sizi siz yapan her tür veri, sizin kişisel veriniz. Bir de “özel nitelikli kişisel veriler” var ki, bu verilerin (istisna hükümleri hariç) sizin açık rızanız olmaksızın işlenmesi yasak. Nedir bu özel nitelikli kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler..

Biraz teknik bir terim gibi görünse de “kişisel veri işlenmesi” de son derece anlaşılır bir kavram; kişisel verilerin otomatik veya diğer yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, korunması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması gibi her tür işlem.

Örneğin; mağazada alışveriş yaptıktan sonra, kart almak için müşterilerin doldurduğu kişisel bilgilerin bir program aracılığıyla veri tabanı, ileti listesi oluşturmak gibi amaçlarla bir araya getirilmesi, düzenlenmesi tipik bir kişisel veri işlemesi.

*Yazının devamını orijinal adresinden okuyabilirsiniz 

Yorumlar

yorumlar

Post source : http://turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=52918

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.