TGC’nin 45. Olağan Genel Kurulu 21- 22 Nisan’da

Türkiye’nin en yaygın gazetecilik meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 45.Olağan Genel Kurulu, 21-22 Nisan’da Cağaloğlu’nda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İSTANBUL – Türkiye’nin en yaygın gazetecilik meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 45. Olağan Genel Kurulu, 21-22 Nisan’da Cağaloğlu’nda bulunan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapılacak. Olağan Genel Kurul, her 3 yılda bir yapılıyor.

DİVAN BAŞKANLIĞI OLUŞTURULACAK

14. Olağan Genel Kurul, 21 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da saygı duruşuyla başlayacak. Divan Başkanlığı’nın oluşmasından sonra TGC Başkanı Turgay Olcayto açılış konuşmasını yapacak.

İLK GÜN GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Kongrede; Yönetim Kurulu, Çalışma ve Hesap Raporları ile Denetim Kurulu raporları okunacak ve görüşülecek. İl Dernekler Müdürlüğünün tebliği gereği Tüzük tadiline ilişkin görüşülüp onaylanması istenilen hususlar görüşülecek.

AKLAMA OYLAMASI YAPILACAK

Kurullar için aklama oylaması yapılacak. 2016-2017-2018 bütçe tasarıları incelenecek ve oylaması yapılacak. Dilekler paylaşılacak. Kurulun ilk günü, oy ayrımı kurulunun seçimi ve ikinci gün yapılacak seçimler hakkında bilgilendirmeyle sona erecek.

İKİNCİ GÜN SEÇİMLER YAPILACAK

Genel Kurul, 22 Nisan 2016 Cuma günü aynı yerde devam edecek. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Balotaj Kurulu’nun seçimleri yapılacak.

KİMLER ADAY OLABİLİR?

Tüzüğün 27. maddesine göre; Genel Kurullarda Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Balotaj Kurulu üyeliği seçimleri oy pusulalarında aday yazmak veya blok liste yöntemiyle ve gizli oy açık tasnif esasına göre yapılacak.Yönetim Kurulu asıl üyelikte 6, Onur Kurulu asıl üyelikte 8, Denetim ve Balotaj Kurulları asıl üyelikte 5 yıl kıdemi bulunan Cemiyet asıl üyeleri arasından seçilebiliyorlar.

 BLOK LİSTELER BAŞKANLIK DİVANI’NA VERİLECEK

Seçime katılacak blok listeler, adayların imzalarını içeren bir dilekçe ile Genel Kurul’un ilk günü saat 13.30’a kadar Başkanlık Divanı’na verilecek. Başkanlık divanı veya görevlendireceği kişiler adayları inceleyecek. Seçilme niteliğini taşımayan adaylar var ise belirlenen listelerin düzeltilmesini talep edecek. Blok listelerin dışında bağımsız olarak katılmak isteyen adaylar da aynı gün ve saate kadar Başkanlık Divanına başvuracak. Adaylar, birden çok listede yer alamayacak.

 OY NASIL KULLANILACAK?

Divan tarafından mühürlenen listeler oy kabinlerine konulacak.

Oy kabinlerine konulan listeler, Başkanlık divanına verilen imzalı listelerden farklı olamaz. Başkanlık divanınca duyurulmamış ve seçim mahalline asılmamış listelerdeki oylar ile aynı prosedürle imzalı başvurusu Divan’a ulaşmamış bağımsız veya bağlantısız adaylara verilecek oylar geçersiz sayılacak.

Oy verme niteliğini haiz kişilere blok listeleri ve oy pusulasını içine koyacakları mühürlü zarflar ile oy pusulası imza karşılığı dağıtılacak.

Her oy pusulası ve listede yedeklik konumları sabit kalmak koşuluyla, Yönetim kurulu için (7), Denetleme Kurulu için (3), Onur Kurulu için en az (3) Balotaj kurulu için en az (5) yedek üyenin yer alması zorunlu olacak.

Bundan noksan isim yazılmış oy pusulası veya basılı liste geçerli olmayacak.

MÜHÜRLÜ ZARFA KONMAYAN OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK

Oy pusulasına veya listelere seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmayacak.

Bağımsız adaylar için de bu koşul geçerli. Mühürlü zarfa konmayan veya çift konulan oy pusulası veya listelerdeki oylar geçersiz sayılacak.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.