Kültürel Çalışmalar Dergisi Moment’den Pop İslam Temalı Yazı Çağrısı

Fotoğraf: Poetic Pilgrimage, 2010/1431 / Hassan Hajjaj /Courtesy of Newark Museum and Taymour Grahne Gallery, New York, U.S.A.


 

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi Moment‘den Pop İslam temalı yazı çağrısı yapıldı. Yazıların teslim tarihi ise 1 Nisan 2016.

 

“İslam”ın toplumsal bir fenomen olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz”

 

“Siyasal İslam’ın gündemi neredeyse belirlediği bir ortamda yaşıyoruz. İslami terörün sonuçlarından biri de, “gerçek İslam”ın ne olduğuna ilişkin tartışmaların bütün dünyaya yayılması oldu. Biz, bir sosyal bilim dergisi olarak, “gerçek İslam”ın toplumsal bir fenomen olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Yani, teolojik değil, politik ve sosyolojik bir tartışmaya yatkınız.”

“Geçmiş-şimdi ve geleceğin, vasatın ve ayrıksının izini sürebiliriz”

“Bu tartışmanın yürütülebileceği verimli mecralardan ikisi, gündelik hayat pratikleri ve popüler kültürdür. Toplumsalı anlamakta kritik önem taşıyan popüler kültür, bir yandan kültür endüstrisinin yapısal çerçevelerini, diğer yandan tüketimin gündelik pratiklerini birlikte görebilmemizi sağlar. Böylece, siyasal gerçekliklerin izini sürerken bu gerçekliklerin farklı düzeylerde nasıl yeniden üretildiğini takip edebiliriz. İç-içe geçmelerin, karmaşaların, melezliğin, tâbiyet ve direnişin, hazzın ve korkunun, geçmiş-şimdi ve geleceğin, vasatın ve ayrıksının izini sürebiliriz.”

 

“Dini olanla popüler olanı birlikte düşünmek alışıldık bir tutum değil”

“Dini olanla popüler olanı birlikte düşünmek alışıldık bir tutum değildir. Neredeyse son yirmi yıla kadar dinsel olanla popüler olan birbirinden kalın duvarlarla ayrılmış iki ayrı dünya olarak ele alınıyordu: Dinsel alan uhrevinin, dokunulmamışın, saflığın ve otantik olanı temsil ederken, popüler kültür maddi, profan, ticari, kirlenmiş ve yapay olana karşılık geliyordu. Biz, bu ayrımın kendisinin de politik bir mesele olduğu düşüncesinden hareketle, Haziran 2016’da bir Pop İslam sayısı yapmaya karar verdik. Aşırı genellemelerden, ikili karşıtlıklardan ve özcülüğün her türlüsünden kaçınarak, dinsel olanın pratikler ve söylem düzeyinde popüler kültüre nasıl entegre olduğunu anlamaya çalışacağız.”

Şu başlıklar altındaki katkılar bekleniyor:

Dinsel söylemin geleneksel popüler formları
İslami kültür endüstrisi
İslam, yeni medya, yeni mecralar
Müzikte, sinemada, popüler edebiyatta dinsel söylemin inşası
İslami mizah dergileri
Moda
Alt kültürler
Bir irşad mecrası olarak televizyon
Siyasal kültürde ve popüler kültürde dinî motifler
Yazı göndermek için son tarih: 1 Nisan 2016.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.