Afiş: Alper Erdem

4 Ocaktan itibaren Yeni Medya Eski İnsan TRT Ankara Radyosu Radyo1 de her Pazartesi canlı saat 11.00 da. Programın yapımcısı Ayşe Yürük, danışman ve içerik hazırlayıcılar Mutlu Binark ve Şule Karataş.


Yeni iletişim teknolojilerde olanaklar ve riskler 
Programın kapsamı şöyle açıklanıyor, “yeni iletişim teknolojileri (İnternet, sosyal medya ortamları, dijital oyunlar, cep telefonları, tabletler ve semantik web vb.), geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı bir şekilde gündelik yaşamımızı ve ekonomik-kültürel ve siyasi yaşamımızı etkilemekte, artık insan kuşakları “dijital yerli olanlar” veyahut “olmayanlar” olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yeni iletişim teknolojilerinin, diğer bir deyişle “yeni medyanın” birey ve toplum üzerindeki etkisini hem olanaklar hem de riskler başlığı altında değerlendirmek gerekir. Bu programda da yeni medyanın sağladığı çeşitli olanaklar (eğitim, sosyal sermaye arttırımı, girişimcilik, tanıtım ve yayma, örgütlenme, aktivizm, yurttaş katılımı, yurttaş haberciliği vb.) ile çeşitli riskler (siber zorbalık, etik ihlaller, dijital gözetim, kişisel verilerin korunmaması, nefret söylemi, ticarileşme vb.) birlikte dünyadan ve Türkiye’den güncel bilimsel araştırmalar ile ele alınacak, böylece dinleyicilere yeni medya okuryazarlığı farkındalığı ile dijital bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanacaktır. Yeni medya eksenli bu tartışmalarda Türkiye’den özellikle bilimsel çalışmaların ve araştırmacıların tanıtılması ve değerlendirilmesi de amaçlanmaktadır.”

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.