Anayasa Mahkemesi’nden Hakim Kararı Olmadan Erişim Engelleme ‘Onayı’

Anayasa Mahkemesi (AYM), Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) hakim karar olmaksızın erişim engelleme yetkisi veren düzenlemenin iptali istemini reddetti.

AYM, ‘İnternet’e sansür yasası’ olarak nitelenen 6518 sayılı Kanun’un bazı hükümlerini iptal ederken, bazı maddeleri olduğu gibi onayladı.

Mahkeme, TİB’in talep ettiği bilgileri teslim etme ve yer sağlayacıya yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini saklama yükümlülüğü getiren maddeleri iptal etti.

Ancak TİB’in mahkeme karar olmaksızın erişim engelleme yetkisi ‘yasal‘ bulundu. Bu yetki daha önceki internet düzenlemesinde AYM’den dönmüştü.

İptal edilen diğer maddeler şöyle:

-Kanun’un ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 4. maddesine eklenen “İçerik sağlayıcı, Başkanlığın bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevlerinin ifası kapsamında, talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim eder ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri alır” hükmü iptal edildi.

-5661 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen 3, 4, 5. ve 6. fıkraların da iptaline karar verildi. Kanun’a eklenen 3. fıkra, “Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini 1 yıldan az ve 2 yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür”, 4. fıkra, “Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler”hükmünü içeriyordu.

-Kanun’na eklenen 5. fıkra “Yer sağlayıcı, Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlüdür”hükmünü, 6. fıkra ise “Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkanlık tarafından 10 bin Türk Lirasından 100 bin Türk Lirası’na kadar idari para cezası verilir” hükümlerini içeriyordu.

“Erişim sağlayıcının yükümlülükleri” başlıklı 6. maddeye eklenen “Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla” ve “Başkanlığın talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde Başkanlığa teslim etmekle ve Başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla, yükümlüdür” hükümleri de iptal edildi.

İptal hükümleri, kararın gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yasa ‘kılık değiştirdi’

2014’te TİB’e ‘torba yasa marifetiyle‘ verilen yetkilerin tümü AYM’den dönmüş, yargı kararı olmadan internet trafiğinin izlenemeyeceği ve site kapatılamayacağına karar verilmişti.

Ancak bu yasa ‘kılık değiştirerek‘ yeniden yürürlüğe girmiş ve AKP’nin ‘sansür‘ eleştirilerine karşı çıktığı yasa sayesinde son 10 ayda 55 bin site erişime engellenmişti. Bu sayı önceki dokuz yılında toplamında 51 bindi.

Yorumlar

yorumlar

Post source : http://www.diken.com.tr/anayasa-mahkemesinden-internete-kismi/

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.