10. Enerji Sempozyumu Yarın Başlıyor

TMMOB 10. Enerji Sempozyumu yarın başlıyor. “Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık” başlığı altında düzenlenecek sempozyumun ilk iki günü Samsun’da, 3’üncü günü ise Sinop’ta gerçekleştirilecek

Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık ana başlığı altında düzenlenecek sempozyumda, enerjinin özelleştirme ve piyasalaştırma sürecinin ardından toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlar tartışılacak.

Bu yıl 10’uncusu yapılan sempozyumda tüm taraflar ”Enerjide Kamusallık, Enerjide Toplumsal Yarar ve Maliyet, Enerji Özelleştirmeleri ve Sonuçları, Enerji, Çevre ve Toplum ve Nükleer Enerji’’ ana konu başlıkları altında görüşlerini ifade edebilecek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen sempozyum bu yıl ilk kez büyük kentlerden çıkıp mücadelenin merkez alanlarından ikisi olan Samsun ve Sinop’ta yapılacak. Sempozyumun ilk iki gün oturumları Samsun’da gerçekleşirken, “Enerji Politikalarının Bölgesel Etkileri Ve Nükleer Santrallar” başlığı ile Sinop’ta son bulacak.

TÜM TARAFLAR YAN YANA

Samsun ve Sinop’ta yarın başlayacak sempozyumu diğerlerinden ayıran en önemli taraflarından biri tüm tarafları yan yana getirmeyi başarması. Bilim insanlarından mimar ve mühendislere, iş dünyasından yerel yöneticilere ve en önemlisi de mücadelenin temel aktörleri olan yerel halk ve onların hukuksal savunucuları sempozyumda bir araya gelecek ve görüşlerini dile getirecek.

Sempozyumda Soma Katliamı’ndan nükleer santrallara, enerji yoksulluğundan enerjide toplum yararına ilişkin önermelere varıncaya kadar çeşitli başlıklar altında 5 oturum ve 2 panel gerçekleştirilecek. Sempozyum, yarın Samsun Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon’da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından Prof. Dr. Filiz Zabcı sempozyumun açılış bildirisini sunacak.

Sinop ayağındaki etkinlikler ise, 5 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacak açılış konuşmaları ile başlayacak.

 

Teoman Alptürk (Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı)

Samsun yapılan projeleri, yerelde yaşayanların tepkilerini görmek için oradayız. Biz yıllarca özelleştirmeye karşı çıkarken de esas olarak kamusallığı da savunduk. Sistemin kendi kuralları var ve ona göre devam etmelisiniz. Özelleştirilmiş santrallerin çıkarını koruyacağım diye elektriğin kendisine ihanet ettiler. Bu sempozyumda altını çizeceğimiz bir başka olgu da kamusallık. Evet, insanların rahatı için enerji üretmeliyiz ama bunu doğaya ve yaşama en az zararla yapmalısınız.

 

Oğuz Türkyılmaz (Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi)

Özelleştirmeler karşısında mücadeleye başladığımızda devletçilikle suçlandık. Kamu, özel sektörün kullandığı bir argüman oldu. Kamu çıkarı adına sermaye çıkarı dayatıldı. Biz toplumun çıkarının esas alınması gerektiğini savunduk. Sermayenin kamu çıkarı bahanesine itirazımız var. Bu itirazı mücadelenin olduğu bölgelerden gelecek değişik toplumsal muhalefet gurupları da anlatacak. Sempozyum kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform olacak.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.