Open Goverment Partnership Zirvesi|’Gerçek Açık Hükümet, Halkın Hayatı Boyunca Sesi Olan, Onu Güçlendirendir’

Açık Yönetim Ortaklığı (AYO)  Meksika’nın ev sahipliğinde 27 Ekim’de başladı ve bugün son buluyor.  

70’in üstünde oturumun gerçekleştirildiği etkinlikte yolsuzlukla nasıl daha iyi mücadele edilir, açık verinin önemi ve teknoloji ile uyum, meslek örgütleri ile devletlerin çalışmalarında aranan işbirlikleri gibi konulara yer veriliyor.Türkiye’nin de imzacısı olduğu oluşumun hedefi 2030’da hedeflenen 66 ülkenin bu ortaklığa imza atılmasını sağlamak. AYO’nun temel hedefi herkes için daha iyi bir yönetim, daha fazla şeffaflık üzerine kurulu.

Oturumda açık hükümet üzerine yapılan bazı  yorumlar:

“Gerçek açık hükümet halkın hayatı boyunca sesi olan, onu güçlendirendir.” -Suneeta Kaimal

“Açık, şeffaf,  daha yatay ve hesap verebilen konumunda olan bir hükümet halkını dinler”

“Güç halka yalan söyle, veriler değil”

“Vatandaşların güçlü dilini konuşmak gerekir ve bu artık veriyle şekilleniyor”

Türkiye 2011’de İmza Attı

Türkiye’nin de 2011 yılında imzaladığı ortaklığın eylem planları başlatılmış olsa bile süreç hala yavaş işlemekte.

*Türkiye’nin birinci eylem planında verdiği taahhütler şöyle – www.saydamlik.gov.tr ismiyle bir web portalı kurulması bu portal aracılığıyla şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yolsuzlukla mücadele konularına ilişkin çalışmaların paylaşılması ve tüm vatandaşların bilgiye daha şeffaf ve açık bir şekilde erişmesi. Ancak portal henüz aktif değil.

*Vatandaşların politika yapım ve uygulama süreçlerine aktif katılımının sağlanması için www.duzenleme.gov.tr ismiyle bir web portalı kurulması

*www.harcama.gov.tr ismiyle bir web portalı kurularak kamu harcamalarında şeffaflığın sağlanması, Kamuda Şeffaflık ve Açıklık Danışma Platformu oluşturulması, Birinci eylem planı ile ilgili çalışmaların başarı ile yürütülmesi için gerekli workshop, seminer ve konferansların düzenlenmesi ve bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratılması

*Bürokratik engellerin azaltılması

*Yolsuzlukla mücadelenin etkinliğinin anket gibi çalışmalar aracılığıyla ölçülmesi

*Elektronik ihale yapılmasını sağlayacak bir sistemin pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesini.

Açık Veri Tablosu

Açık verinin dünya genelinde küresel bir kaynak olduğunu gösteren haritanın hala önemini koruduğu belirtiliyor.

2015-10-26-1445879718-614527-Charterprinciples-thumb

 

 

 


 

Programın Detayları Şöyle:

İndirmek İçin Tıkla

2015-10-29 16-36-18 Ekran görüntüsü

 

Açık Yönetim Ortaklığı (AYO) Hakkında

2011 tarihinde Obama başkanlığında New York’ta düzenlenen etkinlikle başlatılan bir girişim. 8 ülkeden, 66 katılımcı ülkeye çıkarak genişlemeye devam eden AYO politika yapım süreçlerinde hesap verilebilir ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi, vatandaşların ve sivil toplumun karar alma süreçlerine aktif katılımının artırılmasını ve sivil toplum ile hükümet arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini amaçlayarak başlatıldı.

2015-10-29 15-55-59 Ekran görüntüsü

OGP hükümetlerin yönetim kalitesinin arttırmasının yanı sıra vatandaşların aldığı kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırması, kamu yönetimin daha şeffaf olması ve hükümetin vatandaşlara karşı daha duyarlı olmasını hedeflemektedir. OGP’ye üye olmak isteyen hükümetler/ülkeler açık yönetim deklarasyonunu onaylaması, ulusal eylem planı sunması, eylem planında yer alan vaatlerin ilerlemesine ilişkin iç raporlama ve bağımsız raporlama aşamalarını kabul ederler.

Türkiye’nin OGP Süreci:www.saydamlik.gov.tr, www.duzenleme.gov.tr,www.harcama.gov.tr

Türkiye’nin OGP süreci Eylül 2011 tarihinde başlamıştır. Türkiye’nin birinci eylem planında verdiği taahhütler şu şekildedir: – www.saydamlik.gov.tr ismiyle bir web portalı kurulması bu portal aracılığıyla şeffaflık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve yolsuzlukla mücadele konularına ilişkin çalışmaların paylaşılması ve tüm vatandaşların bilgiye daha şeffaf ve açık bir şekilde erişmesi. – Vatandaşların politika yapım ve uygulama süreçlerine aktif katılımının sağlanması için www.duzenleme.gov.tr ismiyle bir web portalı kurulması – www.harcama.gov.tr ismiyle bir web portalı kurularak kamu harcamalarında şeffaflığın sağlanması, – Kamuda Şeffaflık ve Açıklık Danışma Platformu oluşturulması, Birinci eylem planı ile ilgili çalışmaların başarı ile yürütülmesi için gerekli workshop, seminer ve konferansların düzenlenmesi ve bu konuda kamuoyunda farkındalık yaratılması -Bürokratik engellerin azaltılması, – Yolsuzlukla mücadelenin etkinliğinin anket gibi çalışmalar aracılığıyla ölçülmesi ve – Elektronik ihale yapılmasını sağlayacak bir sistemin pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesini.

Türkiye Şu Anda Pasif Konumda

Bu süreç içerisinde Türkiye birinci eylem planını hazırlamış fakat OGP Destek Birimi’nden alınan bilgiler doğrultusunda Türkiye’nin şuan pasif duruma düştüğü belirtilmiştir. OGP’nin Bağımsız raporlama mekanizması (IRM) Türkiye’nin birinci eylem planında belirttiği uygulamaları değerlendirebileceği rapora ulaşamamaktadır.

Bu nedenle de Türkiye’nin OGP süreci ile ve taahhütleri ile ilgili detaylı bir değerlendirme mevcut değildir. Buna ek olarak Türkiye, ikinci eylem planını hazırlaması gerektiği süreçte herhangi bir çalışma yapmamış ve bu nedenle de OGP Başbakanlık Teftiş Kurulu’na Kasım 2014 tarihinde konuyla ilgili bildirimde bulunmuştur.

OGP’nin Teftiş Kurulu’na ilettiği mektupta OGP’de yer alan tüm hükümetlerin iki yıllık dönemler dahilinde somut taahhütler içeren Ulusal Eylem planı geliştirmelerinin beklendiği ve eylem planını hazırlamakta dört aydan fazla bir süre gecikme yaşayan ülkelerin OGP’nin beklentilerinin aksi yönünde davrandığı, Türkiye’nin ikinci eylem planını göndermesi gereken 1 Temmuz 2014 tarihinden bu yana herhangi bir bildirimde bulunmadığı belirtilmiştir. Ayrıca mektupta 30 Nisan 2014 tarihinde Türkiye’nin birinci eylem planı konusunda pasif durumda olduğu ve bu nedenle de IRM’nin konuyla ilgili herhangi bir ilerleme raporu hazırlayamadığının da altı çizilmiştir.

Medeni ülkelerin ısrarla üzerinde durduğu yönetimde açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik konuları demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin bugünkü ekonomik durumu göz önünde bulundurulduğunda Ankara’nın OGP sürecinde verdiği taahhütleri yerine getirmesi konusunda sivil topluma ve medyaya büyük görev düştüğü açıktır. Sivil toplum örgütlerinin ve medyanın taahhütleri ciddiyetle takip etmesi ve bu süreçte birlikte baskı oluşturması demokrasi yolunda atılmış önemli bir adım olacaktır.

Açık Yönetim Ortaklığı (OGP) ve Türkiye’de İşlemeyen Süreç -Merve Kartal

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.