Gençlerden Basın İhlallerine Öneriler: Daha Fazla Örgütlenme, Daha Fazla Sendikal Güvence

Fotoğraf: Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen Özgürlük İçin Basın, Söz Gençlerde Katılımcıları /Ankara-Çankaya 


Erasmus+ Gençler ve Politika Yapıcıları Arasında Diyalog Programı kapsamında Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen Özgürlük İçin Basın, Söz Gençlerde projesi tamamlandı.

18-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen proje kapsamında 18-30 yaş arası 40 yaratıcı genç, basın özgürlüğü önündeki ihlalleri tartışarak bu konudaki sorunlara yaratıcı çözümler önerdi.

Gençlerin Gözünden Basın Özgürlüğü Önündeki Sorunlar:

*Medya mensuplarının habere ulaşma ve haberi yayınlama konusunda “sansür, oto-sansür ve akreditasyon” engelliyle karşılaşması

*Anayasa ve ilgili kanunlarda yer alan temel hak ve hürriyetlerin genel sınırlama sebeplerinin kanunların ruhuna aykırı şekilde kullanılması

-Anayasanın “devlet sırrı” ibaresinin oluşturduğu sorun: Anayasanın, toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili 34. maddesinin aksine toplantı ve yürüyüşlerin “devlet sırrı” gerekçesiyle engellenmesi

-Kamuda şeffaflık sorunları ve açık verinin yetersizliği

Türkiye’nin “Açık Yönetim Ortaklığı” (OGP) [1] süreci Eylül 2011 tarihinde başlamasına rağmen bu süreçte hazırladığı acil eylem planında belirttiği zorunlu taahhütlerini yerine getirmemiştir.

*Cumhurbaşkanı ve devlet erklerine yönetilen eleştirilerin hakaret kapsamına girmeyeceği, cezai sorumluluk söz konusu olmayacağının belirtilmesine rağmen TCK’nın 299. Maddesinin değiştirilmesine karşılık kovuşturmaların ve soruşturmaların yürütülmesi

Medya kuruluşlarına cezalar

*Fiziksel, hedef gösterme, tehdit, mali yaptırımlar

*Erişim engeli

*RTÜK’ün keyfi cezaları

*TİB’e verilen geniş yetki

Örgütlenme sorunu

*Özlük hakları (sigortasız çalışan çok sayıda gazeteci, yeterli olmayan maaş ve kötü çalışma şartları)

*İşten çıkarmalar, istifaya zorlama

Basın kartı konusundaki değişiklikler:

*Uzun yıllar gazetecilik mesleğini yapan kişilerin, sürekli basın kartını almaya hak kazandıkları halde kart almalarının engellenmesi

*Muhalif gazetecilere basın kartı verilmemesi

*Basın özgürlüğü konusunda toplumdaki bilinçsizlik

Basın Özgürlüğü Sorunlarına Gençlerin Çözüm Önerileri:

*Gazetecilerin ve sivil toplum örgütlerinin, kanun yapıcılarla ortak çalışma yapması

*Gazetecinin mesleği icra ettiği sırada dokunulmazlığının sağlanması

* TİB’in denetlenmesi ve yetkisinin azaltılması konusunda kamuoyu oluşturulması

*Gazeteciler dernekleri, cemiyetleri ve diğer STK’lar ile ortaklaşa bir sosyal sorumluluk kampanyası yürüterek basın özgürlüğü konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması

*Medya mensubunun haberi hazırlarken kaynağa ulaşmadığında veya açık veri gazeteciliğini yerine getirme sırasında engelle karşılaştığında haberde bu durumun açıkça ifade edilmesi

*Sendika haklarının güvence altına alınması.

*Özlük haklarını kuvvetlendirici yasa önerileri verilmesi

*Akreditasyon sorunlarını çözmek üzerine gazeteci ve STK temsilcilerinden oluşan bir komisyon aracılığıyla siyasal erklere baskı kurulması ve akreditasyon uygulamalarının kaldırılması

*Basın kartı önündeki yasal engellemelerin ortadan kalkması, Basın kartı yönetmeliğinin, Basın İlan Kurumun düzenlenmesi. (Tarafsız bir komisyon tarafından değerlendirilmesi.)

* Uluslararası gazetecilik federasyonlarıyla ortak çalışmalar yapılabilmesi amacıyla bir medya komisyonu kurulması

*RTÜK’ün düzenlenmesinde siyasetçilerin yanı sıra iletişimcilerin de yer alması


 

#Verisokakta Temalı Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Atölyesi Ankara’da Yapıldı


 

[1] 2011 tarihinde Obama başkanlığında New York’ta düzenlenen etkinlikle başlatılan bir girişimdir. 8 ülkeden, 66 katılımcı ülkeye çıkarak genişlemeye devam eden OGP politika yapım süreçlerinde hesap verilebilir ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi, vatandaşların ve sivil toplumun karar alma süreçlerine aktif katılımının artırılmasını ve sivil toplum ile hükümet arasındaki diyaloğun güçlendirilmesini amaçlayarak başlatılmış.

http://dagmedya.net/2015/09/17/acik-yonetim-ortakligi-ogp-ve-turkiyede-islemeyen-surec-merve-kartal/

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.