20 Ekim Dünya İstatistik Günü|’Doğru, Zamanlı ve Güvenilir Veriye Olan İhtiyaç Arttı’

Bugün Birleşmiş Milletler üyesi  ülkelerde 2. Dünya İstatistik  Günü kutlanıyor. ‘Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam’ hedefini taşıyan günde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  Başkanın yaptığı açıklamada Birol Aydemir, ‘Bilgiye ulaşma ve onu en doğru ve etkili şekilde kullanma çabalarının en üst noktaya ulaştığı günümüz dünyasında, doğru, zamanlı ve güvenilir veriye olan ihtiyaç artmış ve bu doğrultuda istatistikler büyük önem kazanmıştır.’ diyor.

Dağ Medya/ Ankara

“Bilgi, bilim ve teknoloji en önemli güç”

Açıklamasının devamında, ‘İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, yaşamın her alanını etkileyen büyük bir değişim yaşanmaktadır. Küreselleşme adı verilen bu değişim süreci, ülkelerin ve toplumların sürekli yenilenmesini ve yaşanan köklü dönüşümlere ayak uydurabilmesini zorunlu kılmıştır. Bu süreçte, hiç kuşkusuz, bilgi, bilim ve teknoloji en önemli güç haline gelmiştir.’

‘Doğru, zamanlı ve güvenilir veriye olan ihtiyaç arttı’

‘Bilgiye ulaşma ve onu en doğru ve etkili şekilde kullanma çabalarının en üst noktaya ulaştığı günümüz dünyasında, doğru, zamanlı ve güvenilir veriye olan ihtiyaç artmış ve bu doğrultuda istatistikler büyük önem kazanmıştır.’

‘Tutarlı bir resmi istatistik sisteminin önemi arttı’

‘Yaşanan bu hızlı değişim ve dönüşüm süreci ile birlikte istatistik alanında kullanıcı ihtiyaçlarının artmış ve farklılaşmış olması, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmeleri daha gerçekçi bir şekilde gözlemleme ve buna bağlı olarak da kanıta dayalı politika üretme gereksinimlerini gerekli kılmış ve tutarlı bir resmi istatistik sisteminin önemini daha da arttırmıştır.’

“Karşılaştırılabilir istatistikler ve bütünleşik istatistik sistemleri önem kazandı”

‘İstatistiğin evrensel bir konuşma dili konumuna geldiği günümüzde, yaşanan son ekonomik, sosyal ve finansal krizler de kapsamlı, zamanlı ve karşılaştırılabilir istatistikleri ve bütünleşik istatistik sistemlerini olmazsa olmaz bir unsur haline getirmiştir. Hepimizin yaşamını doğrudan etkileyen hayati kararların doğru bir şekilde alınabilmesi için gerekli olan söz konusu istatistik sistemlerinin kurulması doğrultusundaki çalışmalar İstatistik Kurumları tarafından yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.’

‘Ülkelerin bu anlamda yürüttükleri çalışmalara önemli katkı ve destekler de uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanmakta olup; bu doğrultuda, geliştirilmiş veri kaynakları, veri derlemede yenilikçi istatistiksel yöntemler, yeni teknolojiler ve güçlendirilmiş istatistik sistemlerine büyük önem verilmekte ve bu konu küresel ölçekte desteklenmekte ve gündeme getirilmektedir.’

‘Bu çerçevede, ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde resmi istatistik sistemlerine ilişkin farkındalığın ve bilincin artırılması ile kamuoyunun istatistiğe olan ilgisinin güçlendirilmesi açısından “Dünya İstatistik Günü” gibi görünürlük faaliyetleri büyük önem taşımaktadır.’

“Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam” sloganıyla 20 Ekim 2015 tarihinde ikinci kez kutlanacak olan Dünya İstatistik Günü tüm bu olguların önemini daha geniş bir bakış açısı ile yansıtacak ve BM üye ülkelerinin gerçekleştireceği çeşitli faaliyetler aracılığıyla güçlendirilmiş resmi istatistik sistemlerinin önemine küresel ölçekte dikkat çekmeyi başaracaktır.’

‘Küresel istatistik toplumunun bir üyesi olan ve uluslararası standartlarda bir istatistik sistemini sürdürme vizyonuna sahip Türkiye İstatistik Kurumu da, düzenleyeceği çeşitli faaliyetlerle bu önemli günü, Türkiye İstatistik Sistemine dâhil kurumlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarıyla birlikte kutlayacaktır.’

‘Dünya İstatistik Günü’nün toplumun tüm kesimlerinde istatistik bilincinin artmasına vesile olmasını temenni ederim.’

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.