Sosyal Medya Siyasi Katılımı Artırmıyor

Grafik: Sosyal Medyada Siyasi Görüş Paylaşmama Nedeni


Fatih Akyıldız, Gülüm Şener ve Perrin Öğün Emre tarafından yapılan “Türkiye’de Sosyal Medya’nın Siyasi Katılıma Etkileri” isimli araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırmanın bulgularına göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıların eğitim seviyesi ve sosyo-ekonomik statüsü arttıkça İnternet üzerinden siyasi katılım artıyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı ise sosyal ağları öncelikli olarak siyasi paylaşım alanı olarak görmezken, siyaseti ‘özel alanda’ tutmayı tercih ediyor.

B1dJjYcCAAAZDDh
Ayşegül Engür    /Kadıköy
BAU Öğrencisi/ Veri Gazeteciliği Stajyeri

 

Akıllı cep telefonu kullanımı arttıkça TV haberleri daha az izleniyor

Araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 32’si cep telefonu, yüzde 64,1’i akıllı cep telefonu, yüzde 63,4’ü masaüstü bilgisayar, yüzde 62.9’u dizüstü bilgisayar ve yüzde 31,2’si tablet sahibi. İnternet’e bağlanmak için en çok kullanılan araçlar ise sırasıyla; yüzde 33 masaüstü bilgisayar, yüzde 31,3 akıllı cep telefonu, yüzde 27,1 diziüstü bilgisayar, yüzde 6,1 tablet bilgisayar olurken  ve yüzde 2,1 ile en az kullanılan aracın yüzde 2,1 ile cep telefonu olduğu görülüyor. Yapılan analize göre, mobil araçlara sahip olan bireyler, siyasi gelişmeleri sosyal ağlar ve web sitelerinden daha fazla takip ederken, akıllı cep telefonu kullanıcıları siyasi gelişmeleri daha az televizyondan takip ediyorlar.

Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı en çok Facebook kullanıyor

Kullanıcıların en çok  üye oldukları sosyal ağlar sırasıyla şu şekilde; yüzde 96,3 Facebook, yüzde 32,1 Twitter, yüzde 15,1 Instagram, yüzde 7,2 Foursquare ve yüzde 5,4 Linkedin. Kullancıların yüzde 1,7’si bir blog sahibi ve yüzde 0,8 sanal sözlüklerde yazar.

Twitter’da takipçi sayısı ile siyasi pratikler arasında pozitif bir ilişki var. Takipçi sayısı arttıkça siyasi paylaşımlar da artıyor. Facebook’ta böyle bir durum gözlenmiyor.

2015-10-11 16-11-20 Ekran görüntüsü

Kullanıcılar sosyal medyada görüşlerini paylaşmıyor

“Sosyal medyada siyasi görüşleriniz paylaşıyor musunuz?” sorusuna kullanıcıların yüzde 33,4’ü “evet”, yüzde 64,6’sı “hayır” yanıtı verdi. Kullanıcıların sosyal medyada siyasi görüşlerini paylaşmama nedeni olarak yüzde 34,5 oranında siyasi tartışmaları gereksiz bulmaları öne çıkarken, yüzde 21,3 oranıyla “Siyasi düşüncelerimi başkalarının bilmesi hoşuma gitmiyor, benim özel alanım diyen kullanıcılar izliyor.

2015-10-11 16-04-16 Ekran görüntüsü

 

Katılımcıların sadece yüzde 36’sı siyasi ya da toplumsal sorunlara ilişkin gönderiler paylaşıyor. Yüzde 37,3’ü bu sorunlarla ilgili haberleri paylaşırken, yüzde 36,2’si siyasi ve toplumsal konulardaki gönderilere yorum yapıyor. Yüzde 43,4’ü siyasi ya da toplumsal sorunlarla ilgili sayfaları, grupları ya da blogları takip ediyor. Diğer taraftan kullanıcıların yüzde 51,8’i siyasi ya da toplumsal sorunlarla ilgili gönderileri beğeniyor. Ek olarak, siyasi görüş paylaşanlar ve paylaşmayanlar arasında elektronik araç kullanma anlamında bir fark bulunmuyor. Her iki grupta da en fazla akıllı cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar kullanılıyor.

Araştırma, kullanıcıların sosyal medya üzerinden siyasi partilerden ve siyasetçilerden nasıl haberdar olduğunu şu verilerle ortaya koyuyor: Kullanıcıların yüzde 56,7’si sosyal medya üzerinden siyasetçilerden ve siyasi partilerden haberdar olduğunu söylerken, yüzde 12,3’ü sosyal medya üzerinden siyasetçilerle iletişim kuruyor. Kullanıcıların yüzde 19, 9’u siyasi partilerin gönderilerini paylaşıyor.

Kullanıcılar farklı siyasi görüşleri görmezden geliyor

Kullanıcılar farklı siyasi görüşlere tahammül ile ilgili olarak incelendiğinde yüzde 60,4’ünün katılmadığı siyasi düşüncelerle ilgili paylaşımları “görmezden” geldiği görülüyor. Yüzde 14,4’lük kısım böyle bir paylaşımla karşılaştığında yanıt verip tartışıyor. Kullanıcıların yüzde 13,2’si “kim olduğuna göre değişebilir” derken yüzde 2,1’i ne yapacağını bilmiyor. Farklı siyasi düşüncelerinden dolayı katılımcıların yüzde 5,5’i diğer sosyal medya kullanıcılarını arkadaşlarından çıkarıyor ya da engelliyor.

2015-10-11 16-06-18 Ekran görüntüsü

 

Gezi Parkı’nın sosyal medyada siyasi katılım üzerindeki etkisi sınırlı

Araştırmanın bulgularına göre, kullanıcıların yüzde 22,7’si Gezi Parkı eylemlerinin sosyal medyayı kullanımlarını etkilediğini söylüyor. Geri kalan yüzde 77,3’lik kısım ise Gezi Parkı olaylarının sosyal medya kullanımlarına bir etkisi olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte kullanıcıların yüzde 86’sı Gezi Parkı eylemlerindeki gelişmeleri takip etmek için İnternet’e daha sık bağlandıklarını dile getiriyor.

Kullanıcıların yüzde 64,1’i Gezi Parkı eylemleri sırasında daha çok paylaşım yaptıklarını ifade ederlerken yüzde 35,9’u paylaşım sıklığının değişmediğini belirtiyor. Ek olarak, kullanıcıların yüzde 86,4’ünün arkadaşları Gezi Parkı eylemleri sırasında daha çok paylaşımda bulunduğunu ifade ediyor.

2015-10-11 16-09-44 Ekran görüntüsü

Kullanıcıların Gezi Parkı eylemleri hakkında en sık haber duyduğu mecraların başında yüzde 83,2 oranında televizyon var. Bunu yüzde 53,2 İnternet haber siteleri, yüzde 42,7 Facebook, yüzde 25,4 gazete, yüzde 16,3 Twitter, yüzde 1,5 radyo, yüzde 0,3 ile dergi izliyor.

Yaş arttıkça sosyal ağlardaki siyasi pratikler artıyor

Araştırmanın diğer bir sonucuna göre, yaşın artmasıyla birlikte siyasi görüşler sosyal medyada daha görünür hale geliyor ve sosyal ağlarda siyasi pratikler yaşla doğru orantılı olarak artıyor. Yaş değişkenine göre analiz edildiğinde Gezi Parkı eylemlerinin en çok orta yaş ve üzerindeki bireylerin sosyal medya kullanımı üzerinde etkileri olduğu ortaya çıkıyor.

Gezi Parkı olaylarında kadın kullanıcılar daha aktif

Sosyal medyada siyasi görüş paylaşma açısından cinsiyete göre çok büyük bir fark yok: Kadınların yüzde 34’ü, erkeklerin yüzde 31.7’si siyasi görüşlerini paylaşıyor. Ayrıca, siyasi görüşleri paylaşmama nedenleri cinsiyete göre birbirine yakın oranlarda. Gezi Parkı eylemleri sırasında ise sosyal medya kullanımında cinsiyete göre farklılık gözleniyor. Bu süreçte sosyal medya kullanımı kadınları erkeklerden daha fazla etkileniyor.

 

Eğitim düzeyi ile sosyal medyada siyasi katılım arasında doğru orantı var

Araştırma, sosyal medyada siyasi katılım bireylerin eğitim düzeyi açısından ele alındığında siyasi paylaşımlarda bulunmanın eğitim düzeyiyle pozitif bir ilişki içerisinde olduğunu gösteriyor. Sosyo-ekonomik statü arttıkça sosyal medyada siyasi görüş paylaşma oranı artıyor. Ayrıca, eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzey de arttıkça Gezi Parkı eylemlerinin sosyal medya kullanımına etkisine “evet” yanıtı verenlerin de oranı artıyor.

2015-10-11 16-07-57 Ekran görüntüsü

Benzer şekilde eğitim düzeyi yükseldikçe televizyondan haber alma oranı düşüyor. Sosyo-ekonomik statü düştükçe eylemleri televizyondan izleme oranı da artıyor.

A, B ve C1 grupları birbirlerine benzer pratikler sergiliyor. Diğer gruplara oranla daha fazla siyasi paylaşımda bulunarak siyasi haber paylaşıyor ve siyaseti sosyal medyadan takip ediyor. C1 ve C2 grupları ise diğer gruplara oranla sosyal medyayı daha ziyade siyasi partileri ve siyasetçileri takip etme ve onlarla iletişim kurma platformu olarak kullanıyor.
Raporun sonucunda, Türkiye’de, yeni medya olanaklarının yaygınlaşması sosyal ağ üyelikleri ve kullanımına etki etse de, siyasal anlamda katılımın sağlanması için yeterli görünmüyor. Kullanıcılar, siyasi aktörler ve ‘ağdaş’ları ile siyasi etkileşime girmekten ziyade haberleşmeyi öncelikli olarak tercih ediyor.

Metodoloji

AKSOY Araştırma Şirketi desteğiyle, 11-22 Şubat 2014 tarihleri arasında, bilgisayar destekli telefonla anket görüşme tekniği (CATI) üzerinden yürütülen araştırmada 13 yaş üzeri 600 sosyal medya kullanıcısından örneklem oluşturuldu. Araştırma Türkiye’nin 11 ilinde gerçekleştirildi: İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Samsun, Zonguldak. Katılımcılara demografik bilgileri, sosyal medya kullanımları, çevrim dışı siyasi pratikleri ile sosyal ağlar üzerinde siyasi pratiklerine dair sorular soruldu. Bunun yanında, Gezi Parkı eylemlerinin sosyal medya kullanım pratiklerine ve siyasi katılımına olabilecek etkisine ilişkin çeşitli sorular da yöneltildi.

Araştırmanın Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız

Ayşegül Engür’ün Diğer Haberleri İçin Tıklayınız

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

1 Yorum

  1. Geri İzleme: “Siyaset; Sosyal Medyadaki İlişkileri Yıpratan Unsur” | Dağ Medya

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.