Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri Raporu

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan 5. Değerlendirme Raporu, iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığını ve iklim değişikliğiyle mücadele için düşük karbon ekonomisine geçişin gerekli olduğunu kesin olarak ortaya koymuştur.
Aralık ayında Paris’te düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı (COP 21), 2020’den sonra yürürlüğe girecek küresel iklim değişikliği anlaşması açısından kilit öneme sahiptir. Paris Konferansı öncesinde, sözleşmeye taraf ülkeler sera gazı emisyonlarındaki tarihsel sorumlulukları ve mevcut kapasiteleri uyarınca iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki ulusal katkılarını (INDC) belirlemeye davet edilmiştir.
WWF-Türkiye ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Stiftung Mercator Girişimi işbirliğiyle hayata geçirilen bir proje kapsamında, Türkiye ekonomisinin gelişmesini sekteye uğratmadan uygulanabilecek düşük karbonlu kalkınma yaklaşımının tanıtılması ve orta-uzun vadede karbon emisyonlarının azaltılması hedefine yönelik Türkiye’ye özgü bir Düşük Karbonlu Kalkınma Modeli’nin ekonomik analizinin yapılması amaçlanmıştır.

Projeyle, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak için üzerine düşen sorumluluğun gerektirdiği politikaların makroekonomik göstergeler üzerindeki etkisi özgün bir araştırmayla analiz edilmiş ve bu analize dayalı güncel bir rapor hazırlanmıştır.
Raporda yanıt aranan belli başlı sorular şunlardır:

1. Türkiye’nin 2°C hedefi kapsamında belirlemesi gereken emisyon azaltım hedefi ne olabilir? Türkiye’nin Paris öncesi açıklaması beklenen INDC hedefi, düşük karbonlu kalkınma anlayışı çerçevesinde nasıl belirlenebilir?

2. Gerekli emisyon azaltımını gerçekleştirebilmek için nasıl bir politika paketi uygulanabilir?

3. Söz konusu politikaların makroekonomik göstergeler üzerinde nasıl bir etkisi olabilir?

Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erinç Yeldan ve ODTÜ’den Doç. Dr. Ebru Voyvoda tarafından yapılan araştırma ve analize dayalı rapor kamuoyu, karar vericiler ve diğer ilgili gruplar ile paylaşmak amacıyla 7 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Politikalar Merkezi’nde tanıtılacak.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.