Diken’in, ‘Ceset Metrelerce Sürüklenmiş, Küfredilmiş’ Başlıklı Haberine Sansür

Diken’in, ‘Videosu da çıktı: Birlik’in cesedi metrelerce sürüklenmiş, cansız bedenine küfredilmiş’ başlıklı haberi için erişim engeli kararı alındı.

Şırnak’ta, HDP’li vekil Leyla Birlik’in kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik’in cesedinin zırhlı polis aracının arkasına bağlanarak yerde sürüklendiğini gösteren fotoğrafın ardından, polis aracının içinden çekilmiş bir video kaydı da ortaya çıkmıştı.

Diken söz konusu videoyu içerdiği ağır küfürlü ifadeler nedeniyle yayınlamamış, görüntüyü ve konuşulanları tarif etmişti.

Gece saat 03:47’de erişim engeli kararı

Buna rağmen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu / Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı  gece saat 03:47’de haberle ilgili olarak erişim engeli kararı alındığını bildirdi.

Diken’e gönderilen e-postada şöyle denildi:

“5651 sayılı Kanuna eklenen, 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 8/A maddesi uyarınca; gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında, yetkili ve görevli merciin talebi üzerine, aşağıda belirtilen internet adresinde yer alan içeriğin çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine karar verilmiştir.

5651 sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. fıkrasını son cümlesi gereğince kararın gereği, tarafınızca derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerle; aşağıda belirtilen internet adresinde yer alan içeriğin derhal ve en geç dört saat içinde çıkarılması, aksi takdirde erişimi engelleme işlemi tesis edilerek 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesindeki hükümler gereğince hakkınızda adli ve idari işlem başlatılacağı hususları ihtar olunur.”

Kanunda ne deniyor?

Söz konusu kanunun Diken’in haberine erişim engeline gerekçe yapılan bölümü şöyle:

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi

MADDE 8/A- (Ek: 27/3/2015-6639/29 md.)

(1) Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Başbakanlık veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkanlık tarafından derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.

(2) Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkanlık tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde, karar kendiliğinden kalkar.

(3) Bu madde kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.

(4) Bu madde kapsamındaki suça konu internet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hâkim kararı üzerine adli mercilere verilir. Bu bilgileri vermeyen içerik, yer ve erişim sağlayıcıların sorumluları, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(5) Bu madde uyarınca verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile ilgili içerik ve yer sağlayıcılara elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.