Gök: Bütçe Ödenekleriyle Sonradan Oynanmasının Gerekçesi ve Dayanağı Nedir?

www.maliye.gov.tr ekran görüntüsüdür / 2015 yılı bütçe ödenek  teklif tavanlarını incelemek için tıklayınız 


 

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği Önergede, TBMM’de 472,9 milyar lira olarak kabul edilen Merkezi Yönetim Bütçe ödenekleri adeta “sihirli bir el” tarafından yüzde 5’e yakın bir oranda artırılmış olduğunu belirterek, “kuruluş bazında bakıldığında da bazı bakanlıklara ve genel bütçe kapsamındaki kuruluşlara verilen ödeneklerin yüzde 40’a varan oranlarla azaltıldığı, bazı bakanlık ve kuruluşların bütçelerinin de yüzde 129’a varan oranlarda artırıldığı gözlenmektedir” dedi.

Dağ Medya/Ankara“Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamasının Haziran 2015’te 54,6 milyon lira gibi önceki ayların üç-dört katı, geçen yılın aynı ayının ise 5 katına çıkması hangi olağanüstü harcama gereksiniminden kaynaklanmıştır? Bu harcama artışında 7 Haziran 2015’te yapılan milletvekili genel seçimlerinin etkisi var mıdır?” diyen Levent Gök; “Bütçe hazırlıkları yapılırken ve TBMM’de görüşülürken öngörülemeyen ne tür olağanüstü gelişmeler yaşanmıştır ki, bazı kuruluşların başlangıç ödeneklerinde toplam 47,6 milyar liralık artırım, bazılarının ödeneklerinden de 25 milyar liralık indim yapılması gerekmiştir?” diye sordu. Gök, “İndirim ve artırım yapılan kuruluşlara başlangıçta bu ölçüde ödenek verilmesinin önündeki engeller nelerdir?” diye de sordu.
Gök’ün Önergesi şöyle:

Yüzde 5’e Yakın Oranda Artış

“Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından, Genel Bütçe uygulamalarıyla ilgili olarak kamuoyuna açıklanan veriler, TBMM’nin onayladığı 2015 Mali yılı Bütçe Kanunu ile Genel Bütçe kapsamındaki kurum ve kuruluşlara verilen ödenek rakamları ile Haziran 2015 sonunda ulaşılan “toplam ödenek” rakamı arasında 22,6 milyar liralık artı bir fark bulunmaktadır. TBMM’de 472,9 milyar lira olarak kabul edilen Merkezi Yönetim Bütçe ödenekleri adeta “sihirli bir el” tarafından yüzde 5’e yakın bir oranda artırılmıştır.”

İnen Çıkan Farklı Bakanlık Bütçeleri

“Kuruluş bazında bakıldığında da bazı bakanlıklara ve genel bütçe kapsamındaki kuruluşlara verilen ödeneklerin yüzde 40’a varan oranlarla azaltıldığı, bazı bakanlık ve kuruluşların bütçelerinin de yüzde 129’a varan oranlarda artırıldığı gözlenmektedir.”

“Örneğin, Cumhurbaşkanlığının başlangıç ödeneği yüzde 37,5, Başbakanlığın ödeneği yüzde 83,5, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ödeneği yüzde 108,2, Milli Savunma Bakanlığının ödeneği yüzde 38,9, İçişleri Bakanlığının ödeneği yüzde 129,3, AB Bakanlığının ödeneği yüzde 59,5, Ulaştırma Bakanlığının ödeneği yüzde 30 gibi oldukça yüksek oranlarda artırıldı.”

“Buna karşılık, örneğin Milli Eğitim Bakanlığının ödeneği yüzde 21,9, Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeneği yüzde 31,9, Diyanet İşleri Başkanlığının ödeneği yüzde 41,87 oranında azaltıldı.”

“Ödeneği artırılan kurum ve kuruluşların ödeneğinden toplam 47,6 milyar liralık artırıma, ödeneği azaltılan kurumların ödeneğinde ise toplam 25 milyar liralık indirime gidilmiştir.”

1- Milli Eğitim Bakanlığı (13,7 milyar lira), Emniyet Genel Müdürlüğü (5,6 milyar lira) ve Diyanet İşleri Başkanlığının (2,4 milyar lira) bütçe başlangıç ödeneklerinden bu ölçüde bir indirim yapılmasının nedeni nedir? Bu kuruluşların seçilmesinde personel giderlerinin diğer kuruluşlara göre yüksek olması bir etken midir? İndirimler bu kuruluşların hangi ödeneklerinden yapılmıştır?
2- Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı başlangıç ödeneklerinin bu ölçüde artırılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? Ödenek artırımı hangi kalemlerde yapılmıştır?
3- 2015 Merkezi Yönetim Bütçesi Başlangıç ödeneklerinin toplamda yüzde 5’inden fazla indirim yapıp, yüzde 10’undan fazla ödenek artırmak, TBMM’de onaylanan bütçenin, TBMM dışında adeta “yeniden yapılması”, TBMM’nin bütçe yapma hakkının gasp edilmesi anlamına gelmez mi?
4- Bütçe hazırlıkları yapılırken ve TBMM’de görüşülürken öngörülemeyen ne tür olağanüstü gelişmeler yaşanmıştır ki bazı kuruluşların başlangıç ödeneklerinde toplam 47,6 milyar liralık artırım, bazılarının ödeneklerinden de 25 milyar liralık indim yapılması gerekmiştir? İndirim ve artırım yapılan kuruluşlara başlangıçta bu ölçüde ödenek verilmesinin önündeki engeller nelerdir?
5- Merkezi Yönetim Bütçesini adeta yeniden şekillendiren bu uygulamanın Anayasal ve yasal dayanağı var mıdır?
6- Merkezi Yönetim Bütçesinde, TBMM’nin iradesi dışında bu türden işlemler yapmak, kamu harcamalarında şeffaflığı ortadan kaldırarak yolsuzluklara ve keyfi harcamalara zemin oluşturmaz mı?
7- Bu uygulama, bir şekilde bazı kamu kurum ve kuruluşlarına “gerçekte verilen” ödeneğin kamuoyunun dikkatinden kaçırılmasına yönelik midir?
8- Artırılan ödeneklerle birlikte Cumhurbaşkanlığı toplam bütçe ödeneği 545,9 milyon liraya çıkarılmıştır. Bu Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 2014 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre yüzde 123,1 oranında artırılması anlamına gelmektedir. Cumhurbaşkanlığı bütçesi hangi gerekçeyle bu kadar artırılmıştır?
9- Cumhurbaşkanlığı bütçe harcamasının Haziran 2015’te 54,6 milyon lira gibi önceki ayların üç-dört katı, geçen yılın aynı ayının ise 5 katına çıkması hangi olağanüstü harcama gereksiniminden kaynaklanmıştır? Bu harcama artışında 7 Haziran 2015’te yapılan milletvekili genel seçimlerinin etkisi var mıdır?”

 

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.